nieuws

Maaien en beweiden EA- vanggewas toch toegestaan

Maaien en beweiden EA- vanggewas toch toegestaan
Gepubliceerd: 12-10-2020, laatst gewijzigd: 16-10-2020

Om te voldoen aan de vergroeningseis ‘ecologisch aandachtsgebied’ (EA) kan gebruik worden gemaakt van de teelt van EA-vanggewassen. Eén van de voorwaarden is dat dit EA-vanggewas minimaal 8 weken wordt geteeld.  

Eerder heeft RVO aangegeven dat een EA-vanggewas in de verplichte teeltperiode niet mag worden beweid, gemaaid en/of geklepeld. RVO geeft nu aan dat beweiden en maaien toch is toegestaan. Het beweiden of maaien van een EA-vanggewas in de verplichte teeltperiode is alleen toegestaan als hierna voldoende bedekking van de grond overblijft. Het vanggewas moet nog kunnen bijdragen aan de biodiversiteit en moet zijn functie voor het opnemen van stikstof behouden.  

RVO geeft niet specifiek aan dat klepelen ook is toegestaan. Eigenlijk zou dit naar onze mening wel het geval moeten zijn, als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. Maaien / klepelen is altijd als ‘éénzelfde activiteit’ benoemd. 

Vragen? Neem contact op

Er is een lijst met Overzicht Vanggewassen Ecologisch aandachtsgebied, waarop is aangegeven welke gewassen na maaien voldoende hergroei-capaciteit hebben en daardoor geschikt zijn om te beweiden en/of maaien. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met uw adviseur bij Flynth. 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77

Gerelateerde artikelen

Marco Groot Bedrijfsadviseur bij Flynth Marco Groot

marco.groot@flynth.nl