nieuws

Langetermijnverwachting zeugen en vleesvarkens saldi stijgen

Langetermijnverwachting zeugen en vleesvarkens saldi stijgen
Gepubliceerd: 10-07-2020, laatst gewijzigd: 15-07-2020

Juiste interpretatie van het voerwinstpercentage

Jaarlijks worden de uitgangspunten en normen voor de bedrijfsbegrotingen vastgesteld onder begeleiding van Wageningen Livestock Research. Met name bij de zeugen is er een stijging van de voerwinst. Bij de vleesvarkens is ook een stijging te zien maar veel geringer.

Banken, adviesorganisaties en enkele accountantskantoren, waaronder Flynth, stellen jaarlijks op basis van praktijk cijfers de zogenaamde lange termijn begrotingsnormen vast. Deze normen zijn van belang bij opstellen van financieringsbegrotingen of aanvragen voor overheidssteun.

Zeugen

Technische stijging bij de zeugenhouderij zit vooral in het aantal groot gebrachte big per zeug per jaar. De grens van 30 groot gebrachte biggen is inmiddels bereikt. Verder is de biggenprijs licht gestegen met € 0,25 per big. In totaal stijgen de opbrengsten met € 26,- per gemiddeld aanwezig zeug t.o.v. 2019. Kosten voor voer en aankoop opfokzeugen zijn met € 9,- gestegen. Uiteindelijk komt de voerwinst per gemiddeld aanwezig zeug uit op € 587,-.

De directe kosten (exclusief mestkosten) zijn met € 222,- per gemiddeld aanwezige zeug nauwelijks gestegen waardoor het saldo voor een gemiddeld aanwezige zeug uitkomt op € 365,-.

Vleesvarkens

Afgelopen jaar is het geslachte gewicht bij de vleesvarkens verder toegenomen. Dit heeft geresulteerd in een verhoging naar 97 kg geslacht gewicht in de begroting. Verder is de voerderconversie gedaald met 0,01 en de groei met 10 gram per dier per dag gestegen. Deze groei verhoging zorgt ervoor dat de varkens 1,0 kg geslacht gewicht toenemen zonder dat de omzetsnelheid afneemt.

Door de prijsstijging van de biggen in de zeugenhouderij neemt uiteraard de biggenprijs in de mesterij toe. De verbetering in voederconversie kan de kosten aankoop big en voer niet geheel goed maken. Wel zorgt de 1,0 kg zwaardere vleesvarken ervoor dat de voerwinst per afgeleverd varken € 0,65 hoger uitkomt. Per gemiddeld aanwezig vleesvarken is de voerwinst € 79,10 of omgerekend naar 1,0 m2 leef oppervlak, € 91,-.

Toename in de directe kosten van € 0,41 per afgeleverd vleesvarken komt voort uit de gezondheids- en overige directe kosten. Uiteindelijk neemt het saldo toe met € 0,24 per afgeleverd vleesvarken. Per gemiddeld aanwezig vleesvarken wordt voor de lange termijn € 67,- aangehouden of € 77,1 per m2 leef oppervlak.

Voerwinstpercentage juist interpreteren

Bij de KWIN-prijzen wordt van de lange termijn uitgegaan. Echter de marktprijzen fluctueren voortdurend, waardoor een vergelijking met de KWIN niet de juiste bedrijfsprestaties weergeeft als je puur naar het voerwinstpercentage kijkt.

Een voorbeeld:

Stel je begroot in je plan op 120% voerwinst per zeug: KWIN € 587,- x 120% = € 704,-

Dit is € 117,- per gemiddeld aanwezige zeug boven dan de KWIN-norm.

Uitgaande dat in 2019 het sector voerwinst gemiddelde € 1.016,- per gemiddeld aanwezig zeug is. Dan zou de bedrijfsprestatie volgens de begroting 120% van € 1.016,- = € 1.219,- voerwinst per gemiddelde zeug moeten uitkomen. Het verschil met de sector is hier € 203,- per gemiddeld aanwezig zeug.

Volgens de begroting zou deze zeugenhouder € 1.016,- + € 117,- = € 1.133 moet halen om aan de begroting afspraak te voldoen, dit is 112% van de voerwinst in 2019!

Kortom: de behaalde voerwinst percentages die je te corrigeren voor prijs invloeden

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Joan Jansen

Joan.Jansen@flynth.nl