Investeren

Korting op uw investering met de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Korting op uw investering met de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
Gepubliceerd: 12-04-2021, laatst gewijzigd: 16-04-2021

Voor uw bedrijf een nieuwe investering doen van minimaal 1500 euro? Dan kunt u mogelijk korting krijgen op uw investering met de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). U krijgt die korting in de vorm van een vermindering van uw loonheffing. De investeringskorting geldt voor bedrijven met medewerkers in dienst– en die dus loonheffing afdragen – en belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Welke investeringen voor de BIK

Het gaat om investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen (dus geen tweedehands) van meer dan € 1.500. Per aanvraag moet het totale bedrag aan investeringen minimaal € 20.000 bedragen. De BIK is van toepassing op investeringsverplichtingen die zijn aangegaan op of na 1 oktober 2020. Daarnaast geldt dat de volledige bedrijfsinvestering in 2021 of 2022 moet zijn betaald en de investering binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik wordt genomen. Let op, want als een investering in het vierde kwartaal van 2020 ook in 2020 volledig is betaald, heeft u daarvoor geen recht op de BIK.

Uitgesloten van de BIK

Bijvoorbeeld verbeteringen van een bedrijfsmiddel en bedrijfsmiddelen voor de verhuur zijn uitgesloten van de BIK. Gaat u bijvoorbeeld uw asbesthoudende dak vervangen, dan wordt dat als een verbetering aangemerkt en komt dit niet voor de BIK in aanmerking.

Hoogte investeringskorting

De investeringskorting bedraagt 3,9% van het investeringsbedrag, tot en met 5 miljoen vermeerderd met 1,8% van het investeringsbedrag boven de 5 miljoen. Deze percentages zijn van toepassing als de Europese Commissie goedkeuring geeft om als fiscale eenheid gebruik te maken van de BIK.
Geeft de Europese Commissie deze goedkeuring niet, dan zullen de percentages worden verhoogd naar 5% tot met 5 miljoen en daarboven 2,08%.

De BIK geldt (vooralsnog onbeperkt) naast de andere fiscale investeringssubsidies; de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), WBSO en de fiscale regelingen (EIA, MIA en VAMIL). Meer over hoe u de BIK kunt combineren. 

Wanneer kan ik de BIK aanvragen

Vanaf 1 september 2021 kunt u de BIK aanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit kan dan uiterlijk binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de laatste betaling op de investering is gedaan. De BIK-verklaring kunt u maximaal 4 keer per jaar aanvragen en maximaal 1 keer per kwartaal. Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan wordt binnen 12 weken na de aanvraag een BIK-verklaring afgegeven. Hierop staat vermeld welk bedrag u in mindering mag brengen op de loonheffing.

Gebruik eHerkenning bij uw BIK aanvraag

Voor het aanvragen van de BIK heeft u wel de juiste eHerkenning nodig. Heeft u nog geen eHerkenning aangevraagd? Flynth kan u helpen met uw aanvraag of de aanvraag bij de RVO voor u uit handen nemen. Meer over eHerkenning.

Goedkeuring Europese Commissie: voorzichtigheid geboden

De BIK is een investeringskorting waarmee het demissionaire kabinet investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen door bedrijven wil stimuleren om daarmee de economie te verstevigen. De bedoeling was dat de BIK voor investeringen binnen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting zou kunnen worden gebruikt door een vennootschap die personeel in dienst heeft, ook al wordt de investering door een andere vennootschap gedaan. De Europese Commissie moet dat nog goedkeuren, dus tot die tijd is voorzichtigheid geboden. Bij Flynth verwachten we wel dat hier voor 1 september duidelijkheid over komt. Wij volgen de ontwikkelingen voor u op de voet.

Wilt u investeren en gebruik maken van de BIK?

Dan is het verstandig om nog vóórdat u daadwerkelijk gaat investeren advies in te winnen. Neem contact op met Flynth.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Marianne van der Spek - van Hof Senior Subsidieadviseur bij Flynth Marianne van der Spek - van Hof

Marianne.vanderSpek@flynth.nl