Advies

Jonge akkerbouwer toch future proof naar 2021

Jonge akkerbouwer toch future proof naar 2021
Gepubliceerd: 19-11-2020, laatst gewijzigd: 05-05-2022

De wereld om ons heen verandert in razend tempo. De snelheid en de technologische veranderingen die hiermee gepaard gaan, maar ook de issues als klimaatverandering, extreme droogte en biodiversiteit maken dat ondernemen in de akkerbouw vraagt om een sterke visie en een strategisch plan. 

Strategisch plan 

Hoe ziet jouw strategisch plan als akkerbouwer er voor de komende jaren uit? Waar wil je naartoe? Speel je in op duurzaamheid en kies je voor hernieuwbare energiebronnen? Of wil je de opbrengsten van het land optimaliseren met technologische inzet? 

Keuzes

Welke keuzes je ook gaat maken, maak wat extra tijd vrij om in een strategisch bedrijfsplan jouw keuzes vast te leggen. Ga het gesprek aan met de juiste mensen, bijvoorbeeld met jouw Flynth adviseur. Jouw plan vormt de basis voor een (aan te vragen) financiering. Naast een bancaire financiering kan een subsidie ook een mogelijkheid zijn waarmee jouw plan uitgevoerd kan worden. Enkele subsidies die nu spelen zijn: Stimulering duurzame energieproductie (SDE++) en POP3 Jonge Landbouwers (POP3 JOLA). 

SDE++

Als ondernemer ontkom je er niet aan om goed na te gaan hoe je jouw bedrijf energiezuinig of minder afhankelijk van de fossiele energiebronnen maakt. Kies je voor een investering in duurzame energie, zoals zon en wind, dan is het mogelijk om vanuit de regeling SDE++ een exploitatiesubsidie ter dekking van de onrendabele top te krijgen. Van 24 november tot en met 17 december 2020 kan je een aanvraag indienen voor de SDE++ subsidie. Let wel, een aanvraag op de eerste dag is noodzakelijk om kans te maken. Deze keer gemist? In 2021 komt er weer een ronde.

POP3 JOLA 

Met de POP3-subsidie JOLA ondersteunt en stimuleert de overheid landbouwers jonger dan 41 jaar. Jonge boeren en tuinders kunnen met deze subsidie beter inspelen op marktontwikkelingen en wensen van de samenleving, is de gedachte.

De subsidie POP3 JOLA is van 7 december 2020 tot 12 februari 2021 opengesteld voor nieuwe aanvragen. Met deze subsidieregeling krijg je tot 20.000 euro subsidie op jouw investering. Voor de akkerbouw gaat het dan om investeringen in duurzame energie, precisielandbouw en grondbewerking. Daarnaast zijn er deze ronde drie investeringen toegevoegd aan de lijst. Het gaat om een condensdroogsysteem, een machine voor reinigen van gewassen en machine/installatie om producten te bewerken (zoals malen, pletten of snijden).

Let op, naar alle verwachting is dit ook de laatste mogelijkheid om subsidie te krijgen voor investeringen die de afgelopen jaren op de lijst stonden. Kijk voor meer informatie op onze JOLA-pagina.  

Welke keuze maak jij voor jouw ‘future proof’ bedrijf? 

Durf jij verder te gaan en vernieuwend te zijn als ondernemer? Wil je inzetten op ontwikkeling of denk je aan verbetering van nieuwe producten, processen of technieken, zoals robotisering? Alleen of juist met een samenwerkingspartner? Ook op het gebied van innovatie zijn er verschillende subsidiemogelijkheden.  

Meer informatie

Wil je meer weten? Onze adviseurs helpen je graag. Neem contact met ons op via ons contactformulier.

Geschreven door:

Bel: 088 236 77 77

Gerelateerde artikelen

Ingrid Tijs Subsidieadviseur bij Flynth Ingrid Tijs