advies

Is mijn bedrijf toekomstbestendig en wat wat doe ik hieraan?

Is mijn bedrijf toekomstbestendig en wat wat doe ik hieraan?
Gepubliceerd: 15-11-2021, laatst gewijzigd: 25-04-2022

Deze vraag houdt veel melkveehouders bezig. Welke mogelijkheden zijn er om het bedrijf verder te ontwikkelen? Hoe kijk ik naar duurzaamheid of toekomstbestendigheid? Wat is het perspectief bij een bedrijfsovername? De recente stijging van de melkprijs geeft een positief gevoel en voor nu enige lucht. Anderzijds loopt de stijging van kosten verder door en zijn er nog tal van onzekerheden op het gebied van stikstof. Denk aan de vergunningen met ruimte voor stikstofproductie en de gevolgen van het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn.     

Rabobank publiceerde onlangs haar visie op de melkveehouderij. Tot 2030 verwacht de bank een jaarlijkse stijging van de vraag naar zuivel met 3%. Vanaf 2030 wordt verwacht dat consumenten de optie hebben om plantaardige en celgekweekte zuivelalternatieven te kopen tegen concurrerende prijzen. Vraag is natuurlijk, welk effect dat dan op de melkprijs heeft.  

Rentabiliteit en marge 

Als ontwikkelingen die kostprijsverhogend kunnen zijn, ziet de bank: klimaat, milieu, biodiversiteit, herziening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en nitraatrichtlijn (derogatie). Ten aanzien van toekomstplannen stelt de bank dat rekening moet worden gehouden met een rentestijging.  

Voor een gezond verdienmodel stelt Rabobank dat op een melkveebedrijf een marge nodig is van 3 cent. Bij Flynth zien we dat deze marge nu al (dus nog zonder rentestijging) op veel melkveebedrijven niet wordt gehaald. Oorzaak is veelal een krappe rentabiliteit. Niet verwonderlijk dat ook de Rabobank adviseert om een goed zicht te hebben op de margeontwikkeling. Wilt u 1-0 voor komen te staan bij de bank, dan is het handig om voor u zelf de vraag te beantwoorden, hoe u dit gaat doen.  

Waar staat u? 

Dagelijks zien we bij Flynth grote verschillen in technische en economische resultaten tussen op zich vergelijkbare bedrijven. Dit betekent dat er voor veel melkveehouders nog winst te behalen is. Bijvoorbeeld via het goed en slim managen van zaken. Het gemiddelde beeld zegt dus niet alles en nog niks over de situatie op uw eigen bedrijf! Dus van belang om te weten waar u nu staat, waar het goed gaat in uw bedrijf en ook waar uw kansen liggen voor verbetering. Extra inzicht krijgt u bijvoorbeeld via deelname aan bedrijfsvergelijking en of een Flynth-studiegroep.       

Waar wilt u naar toe? 

In de melkveehouderij zien we verschillende richtingen ontstaan, in de manier waarop ondernemers hun inkomen op peil willen houden of verhogen. De “standaard route” via meer koeien houden, is aan het verdwijnen. De verdienmodellen bij melkveebedrijven gaan meer uit elkaar lopen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat duurzaam producerende melkveehouders een hoger inkomen weten te realiseren. Belangrijk is dat u een keuze maakt die bij u past. Voorbeelden van de verschillende richtingen die we bij de ondernemende melkveehouder tegenkomen: 

  • Zelf de marktwaarde van het geproduceerde product verhogen, bijvoorbeeld via boerderijverkoop 
  • Verbreding via een tak erbij, bijvoorbeeld zorg of energieproductie  
  • Specialisatie, door zo efficiënt mogelijk melk te produceren 
  • Stoppen met melkvee en hiervoor in de plaats bijvoorbeeld een inkomen gaan halen uit verhuur, belegd vermogen en of energieproductie.  

Stikstof 

Ten aanzien van de aanpak van de stikstofproblematiek zult u straks welllicht ook een keuze moeten maken in welke oplossing het beste bij u en uw bedrijf past. Kiest u het liefst voor een technische oplossing via innovatie, voelt u meer voor extensivering of is verplaatsing of stoppen een passend alternatief. 

Advies 

Ook ten aanzien van stikstof is het nu zaak om te kijken waar u staat (ruimte voor stikstofproductie) en waar u naartoe wilt en kunt. Als het gaat om investeren, is het steeds belangrijker dat uw investering daadwerkelijk rendement oplevert en binnen een acceptabele tijd wordt terugverdiend. Stel uzelf hierbij de vraag wat u een reële terugverdientijd vindt. Ook hier blijft het uitgangspunt:  “U kunt niet groen doen, als u rood staat.  

Naast de vragen “Waar staat u en waar wilt u naar toe?”, is de belangrijkste vraag natuurlijk hoe u dit kunt realiseren. Maak hiervoor een afspraak voor een vrijblijvend gesprek met een Flynth adviseur.  

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777
Hans Scholte Senior Bedrijfsadviseur bij Flynth Hans Scholte