nieuws

In 2019 btw betaald in andere EU-landen?

In 2019 btw betaald in andere EU-landen?
Gepubliceerd: 14-08-2020, laatst gewijzigd: 09-02-2021

Bij ondernemers komt het regelmatig voor dat er kosten worden gemaakt in andere EU-landen. Deze buitenlandse btw kan niet worden teruggevraagd via de reguliere aangifte omzetbelasting in Nederland. In dit artikel vertellen we hoe de buitenlandse btw wél teruggevraagd kan worden.

Vóór 1 oktober 2020

Het verzoek voor teruggave van de btw die u in 2019 in andere EU-landen heeft betaald, moet uiterlijk 30 september 2020 worden ingediend. Deze termijn worden in de meeste landen strikt gehanteerd en bij overschrijding van die termijn is de kans aanzienlijk dat een teruggaaf wordt geweigerd. Zorg er dus voor dat het teruggaafverzoek tijdig wordt ingediend.

Voorwaarden

Om btw terug te kunnen vragen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

  • De onderneming die de buitenlandse btw wil terugvragen, is in Nederland gevestigd;
  • De onderneming is geen btw verschuldigd in het land waar de btw wordt teruggevraagd. Is dat namelijk wel het geval dan moet in dat betreffende land aangifte btw worden gedaan en kan daarmee de btw worden teruggevraagd;
  • De onderneming heeft de goederen of diensten gebruikt voor met btw-belaste activiteiten.
  • De betaalde btw moet in het desbetreffende land aftrekbaar zijn anders zal geen teruggaaf worden verleend. Daarbij is de regelgeving van dat land doorslaggevend en niet de Nederlandse regelgeving.
  • Van belang is dat de inkoopfacturen juist zijn en voldoen aan de btw-factuurvereisten van het betreffende land (deze factuurvereisten kunnen afwijken van de vereisten zoals die in Nederland gelden);
  • De terug te vragen btw is minimaal € 50 als het verzoek het gehele jaar 2019 betreft. Bij een kortere periode van minimaal drie maanden moet het terug te vragen btw-bedrag minimaal € 400 zijn.

Wijze van terugvragen

De buitenlandse btw kan uitsluitend digitaal worden teruggevraagd via een elektronisch portaal bij de Belastingdienst in Nederland. Om een teruggaafverzoek in te dienen heeft u inloggegevens nodig. Het gaat hier om aparte inloggegevens die alleen gebruikt kunnen worden voor het terugvragen van buitenlandse BTW. Wanneer u deze inloggegevens nog niet heeft, kunnen deze worden aangevraagd via een formulier op de website van de Belastingdienst. Dit formulier is bereikbaar via deze link.

Terugvragen Britse btw uit 2020 i.v.m. Brexit

Tot en met 31 december 2020 geldt nog een overgangsperiode waarin alle EU-regels en wetten nog op het Verenigd Koninkrijk van toepassing zijn. Britse btw op facturen uit 2020 kunnen tot uiterlijk 31 maart 2021 23.00u worden teruggevraagd via de Belastingdienst. Na deze datum moeten ondernemers zich melden bij de Britse fiscus. Voor andere EU-landen blijft de uiterlijke datum voor het teruggaafverzoek 31 september 2021.

Houdt u er rekening mee dat u de inloggegevens tijdig aanvraagt. De verwerking van de aanvraag bij de Belastingdienst kan namelijk vier weken in beslag nemen.

Nadat het teruggaafverzoek is ingediend bij de Belastingdienst, wordt dit voor verdere afhandeling doorgestuurd naar de Belastingdienst(en) van het (de) land(en) waarvan de btw wordt teruggevraagd

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77

Gerelateerde artikelen

Dianne Visser Belastingadviseur bij Flynth Dianne Visser

dianne.visser@flynth.nl