Hypotheekrenteaftrek mogelijk bij Spaanse woning

 
Gepubliceerd: 26-06-2017, laatst gewijzigd: 28-03-2022

Stel, u woont als zelfstandige in Spanje. 60 procent van uw totale inkomen verdient u in Nederland. Heeft u recht op hypotheekrenteaftrek op uw Spaanse woning, als de aftrek in Spanje niet mogelijk is (omdat u daar onvoldoende inkomen heeft)? Volgens de Hoge Raad wel.

Ontvangt u als niet-ingezeten zelfstandige ook een zelfstandig inkomen in één of meer andere werkstaten, waarvoor u daar hypotheekrente in aftrek kan brengen? Dan moet Nederland volgens de Hoge Raad de hypotheekrenteaftrek toekennen naar verhouding van het aandeel van uw inkomen in Nederland.

Maak bezwaar tegen aanslag

Zoals aangegeven bij de beantwoording van de prejudiciële vragen door het EU-hof, lijkt uit deze arresten te volgen dat de nu geldende 90 procent-eis voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen te ver gaat. Totdat de Nederlandse regeling is aangepast, is het te adviseren om bezwaar te maken tegen de aanslag in situaties die vergelijkbaar zijn met de zaak uit het arrest, al is het maar ter behoud van rechten. Het is namelijk niet de verwachting dat deze uitspraak alleen van toepassing is bij het verdrag met Spanje maar dat het ook in andere verdragssituaties aan de orde kan zijn. Het moet dan uiteraard wel om een buitenlandse eigen woning gaan.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail fiscale-zaken@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 77 77

Heeft u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: