Wetgeving

Het regeerakkoord? Niet zo 1,2,3 een nieuwe wet…

Gepubliceerd: 08-01-2018, laatst gewijzigd: 08-01-2018

In oktober presenteerden VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hun plannen in het regeerakkoord. Momenteel zijn de ministers volop bezig om de plannen uit te werken in wetsvoorstellen. Hoe gaat dat precies in zijn werk?

Allereerst worden de plannen van het kabinet door de ministers uitgewerkt in wetsvoorstellen. Zodra die klaar zijn, worden ze besproken in de ministerraad. Is de ministerraad akkoord? Dan wordt het wetsvoorstel naar de Raad van State gezonden voor advies.

Op naar de Tweede Kamer

Pas als het advies er is, stuurt de minister het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer en wordt het openbaar gemaakt. In de Tweede Kamer zal dan gedebatteerd worden over het wetsvoorstel.

Eerste Kamer en publicatie in Staatsblad

Als de Tweede Kamer instemt met het wetsvoorstel, wordt het doorgestuurd naar de Eerste Kamer. Als ook de Eerste Kamer akkoord is, wordt het gepubliceerd in het Staatsblad. In de wet zelf staat wanneer de wet in werking treedt.

Plannen pas in 2019 uitgevoerd

U ziet: een regeerakkoord betekent nog niet dat er zomaar een nieuwe wet op tafel ligt. De plannen van het kabinet zoals gepresenteerd in het regeerakkoord, zullen dit jaar verder worden uitgewerkt en pas in 2019 écht worden uitgevoerd.

 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt

Theme picker

Helma van Gelsdorp

Helma.vanGelsdorp@flynth.nl