Coronamaatregelen

Heeft u de NOW-regeling aangevraagd?

Heeft u de NOW-regeling aangevraagd?
Gepubliceerd: 16-04-2020, laatst gewijzigd: 16-04-2020

Op maandag 6 april is de NOW regeling open gesteld voor ondernemingen in Nederland. Op woensdag 15 april stond de teller op meer dan 90.000 aanvragen.

Verplichtingen

Als u de aanvraag heeft ingediend dan heeft u een aantal verplichtingen. Dit zijn onder meer:

  • U bent verplicht om uw personeel te informeren over de aanvraag. Dit moet via de Ondernemingsraad, de Personeelsvertegenwoordiging of als deze niet aanwezig is met een brief aan de werknemers. Hiervoor is een voorbeeld beschikbaar, indien u deze wenst te ontvangen kunt u contact met ons opnemen
  • U voert een controleerbare administratie, met alle voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde stukken, die tot 5 jaar na datum vaststelling nog is in te zien
  • Als u werknemers heeft voor wie u loonkostensubsidie ontvangt (Participatiewet), heeft u een verplichting om de aanvraag van de NOW bij de gemeente te melden
  • Indien zich omstandigheden voordoen die van belang kunnen zijn voor wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie heeft u een meldingsplicht

Aandachtspunten

Hiernaast moet u rekening houden met:

  • U mag gedurende de subsidieperiode geen arbeidsovereenkomsten wegens bedrijfseconomische reden opzeggen, hiervoor kunt u een boete van 50% van de loonkosten krijgen
  • U mag de subsidie alleen gebruiken voor de betaling van de loonkosten
  • U doet loonaangifte op de voorgeschreven momenten
  • Na afloop van de subsidieperiode overlegt u een definitieve opgave van de omzetdaling met daarbij, indien noodzakelijk, een accountantsverklaring

Tenslotte: hou de loonsom zoveel mogelijk gelijk aan de loonsom van januari.

Heeft u de NOW nog niet aangevraagd?

Overleg met uw accountant over een schatting van de hoogte van de omzetdaling en de keuze voor de subsidieperiode: maart-april-mei, april-mei-juni of mei-juni-juli. Als u eenmaal een keuze voor een periode gemaakt heeft, dan kunt u deze niet meer wijzigen.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel:

Gerelateerde artikelen

Anja Bast - den Hollander Directeur Vaktechniek bij Flynth Anja Bast - den Hollander

anja.bast@flynth.nl