Eindejaarstip

Haal aftrekposten naar voren voor een fiscaal voordeel!

Haal aftrekposten naar voren voor een fiscaal voordeel!
Gepubliceerd: 20-11-2020, laatst gewijzigd: 09-02-2021

Vanaf 2013 is het maximale tarief waartegen u uw hypotheekrente kunt aftrekken geleidelijk verlaagd. Die geleidelijke verlaging wordt vanaf dit jaar drastisch versneld én geldt ook voor nog een aantal zogenaamde grondslagverminderende posten. Vanaf 2023 zijn al deze posten nog maar aftrekbaar tegen het lage tarief van, naar zoals het er nu naar uitziet, rond 37%. In 2020 bedraagt de maximale aftrek nog 46%. In 2021 is dat nog maximaal 43%. Valt u dus in de hoge schijf, dan heeft u steeds minder voordeel van de aftrekposten. 

Grondslagverminderende posten

De maatregel geldt voor: 

•    de persoonsgebonden aftrekposten (zoals , giften, studiekosten en alimentatie), 
•    de aftrekbare kosten eigen woning, 
•    de ondernemersaftrek* en 
•    (onder voorwaarden) de MKB-winstvrijstelling en de terbeschikkingstellingsvrijstelling. 

Hij is dus weliswaar op veel belangrijke, maar niet op alle aftrekposten van toepassing. Lijfrenten blijven nog wel aftrekbaar tegen maximaal 49,5%. Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de oudedagsreserve en de investeringsaftrek.

Wat kunt u in 2020 nog doen?

Wat kunt u in 2020 nog doen om voor aftrekposten nog gebruik te maken van het geldende aftrektarief van 46%? Er zijn diverse mogelijkheden die een fiscaal voordeel kunnen opleveren.

Betaal hypotheekrente vooruit 

Heeft u een eigen woning met een eigenwoningschuld? Dan is de rente aftrekbaar. U mag in 2020 de rente aftrekken die u in 2020 betaalt. Heeft u wat geld over? Dan kunt u dit jaar een extra aftrek krijgen door de rente voor de eerste zes maanden van 2021 al dit jaar te betalen. De rente is nu nog aftrekbaar tegen 46% in plaats van 43%. Overigens is het zinloos als u over een langere periode dan zes maanden de hypotheekrente vooruitbetaalt. Doet u dat toch, dan weigert de inspecteur de vooruitbetaalde rente als aftrekpost voor 2020 en kunt u deze pas in 2021 aftrekken tegen het lagere tarief.

Tip: Extra voordeel van het vooruitbetalen van rente is dat de rente die u in 2020 al heeft betaald op 1 januari 2021 niet meer tot uw vermogen behoort. Hier betaalt u dus geen belasting in box 3 over. Neem wel tijdig contact op met uw hypotheekverstrekker om dit nog voor het eind van het jaar te regelen. 

Zet uw hypotheek om

Misschien betaalt u wel een relatief hoge rente op uw hypotheek. Overweeg dan om deze om te zetten. Zeker gezien de huidige rentestand. Bedenk daarbij dat de kosten ter zake van het oversluiten van de hypotheek (zoals de boetrente) ook aftrekbaar zijn. Nu nog tegen 46%, maar in 2021 nog maar tegen 43%. De rente die u moet betalen bij verhoging van de hypotheek, bijvoorbeeld omdat u de oversluitkosten meefinanciert is niet aftrekbaar. Of omzetting ook voor u zoden aan de dijk zet, hangt vooral ook af van de lopende rentevastperiode. Beoordeel samen met uw hypotheekadviseur of omzetting voor u loont.

Betaal uw alimentatie vóór de jaarwisseling

Alimentatie die u betaalt aan uw ex is aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek. In 2020 kunt u die alimentatie in aftrek brengen tegen maximaal 46%. Maar in 2021 is de alimentatie nog maar aftrekbaar tegen hooguit 43%. Het levert u dus een voordeel op als u uiterlijk op 31 december 2020 het alimentatiebedrag overmaakt. De alimentatieverplichting is geen schuld die uw box 3-vermogen verlaagt. De maatregel maakt het nog aantrekkelijker om de alimentatieverplichting af te kopen. Die afkoopsom is namelijk ook aftrekbaar en in 2020 nog tegen 46%. En mogelijk kan de maatregel leiden tot een herberekening van de verschuldigde alimentatie. Bespreek dat samen met uw adviseur/advocaat. Meer over het fiscaal optimaliseren van uw alimentatiebetaling in 2020.

Haal giften naar voren

De maatregel ziet ook op aftrekbare giften. Wellicht verstandig om giften die u toch al van plan was te doen in 2021 naar voren te halen. Bijkomend voordeel is dat u daardoor ook eerder boven de drempel uitkomt. Giften aan een ANBI, een culturele ANBI of aan een steunstichting SBBI, zijn aftrekbaar. Bepaalde periodiek giften zijn volledig aftrekbaar. De andere giften zijn alleen aftrekbaar voor zover deze in totaal meer zijn dan 1% van uw verzamelinkomen met een minimum van € 60. De aftrek van die giften is overigens maximaal 10% van uw verzamelinkomen, vóór de persoonsgebonden aftrek. Gaat het om een gift aan een culturele ANBI, dan is uw voordeel nog groter, want de aftrek wordt dan verhoogd met 25%. Het maximale bedrag aan giften waarvoor deze verhoging geldt is € 5.000, dus de verhoging is dan maximaal € 1.250. 

Betaal studiekosten in 2020

U kunt uw studiekosten onder voorwaarden als persoonsgebonden aftrekpost aftrekken. Mogelijk kunt u in dat kader kosten naar voren brengen en zo nog een aftrek hebben tegen 46%.
Er gelden strikte voorwaarden aan de aftrek. Ga samen met uw Flynth-adviseur na of u in aanmerking komt voor aftrek. Het is al een lange tijd de bedoeling om deze scholingsaftrek te vervangen door een subsidie die niet inkomensafhankelijk is. Voorlopig geldt de aftrek echter nog tot en met 2021.  

Betaal zorgkosten in 2020

Sinds 2009 is de aftrek van zorgkosten (ziektekosten) überhaupt al sterk beperkt. Nu wordt dus ook nog het maximale tarief waartegen de zorgkosten in aftrek komen ook steeds lager. Komt u wel in aanmerking voor de aftrek, dan kunt u de zorgkosten misschien nog naar voren halen. Vanzelfsprekend zijn de adviseurs van Flynth u graag van dienst om een fiscaal voordeel te behalen. Een bijkomend voordeel van vooruitbetaling in 2020 is dat die betaling ook nog eens uw Box 3-grondslag per 1-1-2021 verlaagt.
 

*Deze bestaat uit de zelfstandigenaftrek, de starterstaftrek, de aftrek speur & ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek en de stakingsaftrek. 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777
 

Gerelateerde artikelen

Peter Furer Senior Beleidsadviseur Belastingen bij Flynth Peter Furer

peter.furer@flynth.nl