Nieuws

Gevolgen van coronavirus op de werkvloer

Gevolgen van coronavirus op de werkvloer
Gepubliceerd: 28-02-2020, laatst gewijzigd: 14-06-2021

De uitbraak van het coronavirus zorgt voor veel onrust en er komen steeds meer vragen van werkgevers. Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet bent u als werkgever verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor uw medewerkers. Maar hoe moet u als werkgever omgaan met de situatie als u op welke manier dan ook geconfronteerd wordt met het coronavirus?

Informatieplicht en voorzorgsmaatregelen

Op dit moment worden er nog geen concrete werkgeversmaatregelen voorgesteld vanuit het RIVM. Bent u werkzaam in een specifieke branche, zoals toerisme of internationaal transport? Dan is er wel actie vereist door risico’s in kaart te brengen en voorzorgsmaatregelen te treffen. De grote internationale bedrijven in Nederland hebben al maatregelen genomen om te voorkomen dat hun medewerkers besmet raken. Zo worden zakenreizen uitgesteld en medewerkers in risicogebieden worden uit voorzorg teruggehaald.

Dat uw bedrijf stil komt te liggen als gevolg van een ziekte of virus, is het laatste dat u wilt. Daarom is het wenselijk, en in sommige branches zelfs essentieel, dat er een noodplan is. In dit plan wordt in kaart gebracht welk werk echt door moet gaan, of hier voldoende medewerkers voor zijn en wie welke medewerker kan vervangen. Ook het verschuiven van werkzaamheden naar een lange termijn kan onderdeel van het plan zijn.

Uiteraard kunnen de medewerkers uit voorzorg geïnformeerd worden over het coronavirus en de mogelijke werkgerelateerde risico’s. Daarbij kan aangegeven worden welke (hygiëne) maatregelen genomen kunnen worden om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. Verder kan gedacht worden aan preventieve maatregelen, zoals zorgen voor voldoende papieren zakdoekjes, desinfecterende doekjes en het instrueren van medewerkers om vaker hun handen te wassen en het schudden van handen te vermijden. Tenslotte zou werken vanuit huis gestimuleerd kunnen worden.

Vragen bij medewerkers

Het coronavirus roept veel vragen op bij medewerkers. Voorbeelden hiervan zijn: ‘Mag ik weigeren om naast een collega met griepverschijnselen te zitten?’ En ‘kan ik weigeren om voor het werk naar het buitenland te reizen?’

In de eerste situatie zal beoordeeld moeten worden of de collega wel of niet in een risicogebied is geweest en/of in contact is geweest met een besmet persoon. Wanneer geen van beide van toepassing is, is er geen aanleiding voor de weigering.

De tweede vraag ligt iets complexer. Wanneer het binnen de functie gebruikelijk is en het reizen naar het buitenland regelmatig voorkomt, kan er niet zo maar geweigerd worden. Als er een negatief reisadvies door het Ministerie van Buitenlandse Zaken is afgegeven, ligt het voor de hand om de medewerkers niet af te laten reizen. De grote vraag is dan ook of de reis strikt noodzakelijk is. Hoewel dat niet gebruikelijk is, kan er juist vanwege de situatie ook voor alternatieven (bijvoorbeeld Skype) gekozen worden. Wereldwijd zal er begrip zijn voor aanpassingen en zal ook de bereidheid voor aanpassingen groter zijn.

Ook leeft de vraag wat te doen als de scholen gaan sluiten. Mag je dan als medewerker thuisblijven om bijvoorbeeld voor de kinderen te zorgen? Dit valt onder calamiteitenverlof. Calamiteitenverlof houdt in dat een werknemer voor een hele korte periode verlof mag opnemen als er niet gewerkt kan worden vanwege ‘onvoorziene’ of ‘zeer bijzondere persoonlijke’ omstandigheden. Dit verlof is dus alleen bedoeld om gedurende een hele korte periode een acuut privéprobleem op te lossen. Als een medewerker langer thuis zou willen blijven, dan zou de medewerker hierover in gesprek moeten gaan met zijn werkgever. Het opnemen van betaald en/of onbetaald verlof behoort dan tot de mogelijkheden.

Vragen bij werkgevers

Hoe gaat u als werkgever om met deze vragen? Welke rechten en plichten zijn er voor alle betrokkenen? Moet een medewerker verlof opnemen? Moet ik hem (deels) doorbetalen?

Omdat er niet eerder sprake is geweest van een vergelijkbare situatie, is er binnen het arbeidsrecht geen harde en duidelijke lijn over de laatste vraag. Termen als interpretatie en goed werkgeverschap komen dan om de hoek kijken. Want wat doet u als een medewerker in een verlofperiode in een quarantainegebied opgesloten komt te zitten? Is dat de medewerker te verwijten? Als de medewerker is geconfronteerd met een overheidsbesluit, is het niet verwijtbaar. De medewerker wil namelijk wel terug, maar mag niet terug vanwege het overheidsbesluit. Is er dan sprake van ziekte? Niet zo lang het virus niet bij de medewerker geconstateerd is. Dus de doorbetalingsplicht bij ziekte is dan feitelijk niet van toepassing. Toch kan dan vanuit goed werkgeverschap de stelling ingenomen worden dat het geoorloofd verzuim is en dat u daardoor van mening bent dat de wettelijke doorbetalingsplicht (minimaal 70%) van toepassing is. Of dit de juiste manier is, kan vanuit wet- en regelgeving dus niet gegeven worden.   

 Werktijdverkorting

Verwacht u door het coronavirus minimaal twee weken tenminste 20% minder werk te hebben, dan is het mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De medewerkers blijven dan in dienst, maar ontvangen voor het aantal uren dat er tijdelijk geen werk is, een WW-uitkering. Let op: dit geldt enkel voor de medewerkers waarvoor u het loon moet doorbetalen en dus niet voor oproepkrachten met eennulurencontract of voor uitzendkrachten.

Wilt u meer weten over de gevolgen van het coronavirus op en rond de werkvloer? Of wilt u gebruik maken van de werktijdverkorting? Neem dan gerust contact op met chantal.jansen@flynth.nl en isabelle.dewulf@flynth.nl

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Isabelle Dewulf Adviseur HR Services bij Flynth Isabelle Dewulf

isabelle.dewulf@flynth.nl