Gecombineerde opgave

Aandachtspunten voor (melk)veehouders

Aandachtspunten voor (melk)veehouders
Gepubliceerd: 23-02-2021, laatst gewijzigd: 15-03-2021

Bent u (melk)veehouder en wilt u weten waar u op moet letten dit jaar? In ons artikel over de aandachtspunten gaan we hier dieper op in.

Rundvee

In de opgave van de Gecombineerde opgave worden vragen gesteld over het productiedoel van uw rundvee. Bedenk dat hier een verband ligt met dieren waar juist wel of geen fosfaatrechten voor nodig zijn.

Melkproductie

Ook in 2021 worden er vragen gesteld over de totale melkproductie in 2020. Dit is inclusief de melk die u niet heeft geleverd aan de fabriek, zoals bijvoorbeeld vervoederde melk aan kalveren. Dit in verband met de wetgeving en het fosfaatrechten stelsel.

De totale hoeveelheid melk, dus ook die niet geleverd wordt aan de fabriek, is bepalend voor het melkproductieniveau per koe en de bijbehorende fosfaatproductie. Hier ligt een verband met de mestplaatsingsruimte en het benodigde aantal fosfaatrechten op uw bedrijf.

Huisvesting

Let erop dat u de juiste huisvesting invult. Als er een deel van uw vee buiten loopt, geeft u dit ook aan onder huisvesting via de optie ‘Altijd buiten’. De vragen over huisvesting (en aantal) vervallen tevens bij nertsen.

Uitrijden dierlijke mest

Bij dit onderdeel in de opgave wordt gevraagd op welke grond de mest is uitgereden (grasland / grond met fruitteelt / onbeteeld bouwland). Zorg ervoor dat de opgegeven informatie overeenkomt met het uitgewerkte bemestingsplan.

BGT-check

Veel bedrijven hebben van RVO al een uitnodiging gehad voor de BGT-check (Basisregistratie Grootschalige Topografie), de nieuwe digitale kaart van Nederland. Twee derde van de agrarische ondernemers heeft na de BGT-check bij RVO.nl aangegeven dat hun perceelsgrenzen niet goed staan, bijvoorbeeld omdat de aanpassing van de perceelsgrens bij het sloottalud niet goed staan. Beoordeel uw eigen situatie. Zo nodig kan straks bezwaar worden gemaakt op de beslissing betalingsrechten 2021.    

Subsidies voor veehouders

Diergezondheidsfonds: u kunt zich opgeven bij het Diergezondheidsfonds om in aanmerking te komen voor eventuele vergoedingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergoedingen voor het bestrijden van besmettelijke dierziektes op uw bedrijf. Alhoewel u meebetaalt, is hulp aanvragen van het DGF nodig via de Gecombineerde opgave omdat deels sprake is van staatssteun. Het kan dus voorkomen dat u de heffing wel betaalt, maar geen gebruik van het fonds kunt maken.

Graasdierpremie:

Mogelijk kunt u in aanmerking komen voor graasdierpremie voor schapen of runderen. Hiervoor moet u aan diverse voorwaarden voldoen. Als actieve landbouwer moeten uw dieren op 15 mei 2021 goed geregistreerd staan in het Identificatie en Registratiesysteem (I&R). Uw dieren grazen enkel op niet-subsidiabele grond in de periode van 15 mei 2021 tot 15 oktober 2021. Het gaat dan bijvoorbeeld om heide, stadsparken en duinen. De dieren moeten extensief kunnen grazen, dus er moet voldoende grond zijn. Ook zijn er leeftijdseisen voor  de dieren.

Voor een algemene checklist en tips kunt u ook kijken naar onze Flynth Checklist. Zo bent u extra goed voorbereid voor de Gecombineerde opgave 2021 Download deze hier!

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77

Gerelateerde artikelen

Hans Scholte Senior Bedrijfsadviseur bij Flynth Hans Scholte

Hans.Scholte@flynth.nl