Nieuws

Flynth introduceert Wet franchise quickscan

Flynth introduceert Wet franchise quickscan
Gepubliceerd: 08-07-2020, laatst gewijzigd: 04-12-2020

De nieuwe Wet franchise zal waarschijnlijk op  1 januari 2021 van kracht zijn. Voor franchisegevers is het dus noodzakelijk om ruim voor die tijd te beoordelen of hun lopende franchiseovereenkomsten  wel aan deze wet voldoen. Om dit proces gemakkelijk te maken, introduceert Flynth de Wet franchise quickscan. De nieuwe tool beoordeelt lopende franchiseovereenkomsten.

Als de Wet franchise definitief in werking is getreden, zal deze wet direct gelden voor alle franchiseovereenkomsten die na 1 januari 2021 worden gesloten. Bestaande franchiseovereenkomsten zullen indien nodig aangepast moeten worden. Voor sommige verplichtingen (zoals goodwill, het concurrentiebeding en het doorvoeren van wijzigingen) geldt dat die uiterlijk per januari 2023 in lijn moeten zijn gebracht met de Wet Franchise. 

Wet franchise quickscan

Om het voor franchisegevers gemakkelijk te maken om hun lopende franchisecontracten te beoordelen, heeft Flynth de Wet franchise quickscan ontwikkeld. Franchiseovereenkomsten  kunnen, als dat nodig is, direct worden aangepast. Op deze manier voldoen franchiseovereenkomsten  aan de wettelijke vereisten voordat de Wet franchise van kracht wordt.

Wat houdt de Wet franchise quickscan in?

De Wet franchise quickscan toetst franchiseovereenkomsten aan alle artikelen uit de Wet franchise. De scan houdt hiervoor rekening met de volgende punten:

  • definities;
  • inhoud franchiseovereenkomst;
  • verhoudingen tussen franchisegever en franchisenemer;
  • informatieverstrekking;
  • verplichtingen franchisegever;
  • verplichtingen franchisenemer;
  • overlegstructuur.

Meer informatie over de Wet franchise quickscan is te vinden op flynth.nl/franchise. Heeft u liever maatwerk of een persoonlijk intakegesprek? Neem contact op met Jordy.Meerman@flynth.nl of Peter.Wille@flynth.nl

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777
 

Gerelateerde artikelen

Peter Wille Senior Bedrijfsadviseur bij Flynth Peter Wille

peter.wille@flynth.nl