Coronamaatregelen

Fiscale coronareserve in vennootschapsbelastingaangifte 2019

Fiscale coronareserve in vennootschapsbelastingaangifte 2019
Gepubliceerd: 25-05-2020, laatst gewijzigd: 11-06-2020

De overheid geeft bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen, de mogelijkheid om verwachte verliezen uit 2020 als gevolg van de coronacrisis te verrekenen met winsten uit 2019. Hiermee kunnen bedrijven hun liquiditeitspositie sneller verbeteren. 

De maatregel houdt in dat vennootschapsbelastingplichtige ondernemers hun verwachte verlies over het boekjaar 2020, ten gevolge van de coronacrisis, als fiscale coronareserve mogen aftrekken van de winst in het boekjaar 2019. Met deze fiscale coronareserve, kunnen ze (een deel van) de betaalde vennootschapsbelasting op korte termijn terugkrijgen of zijn zij minder of geen vennootschapsbelasting verschuldigd over het jaar 2019.

Voorwaarden coronareserve

Om gebruik te maken van de maatregel moeten ondernemers allereerst goed kunnen onderbouwen dat het verwachte verlies over 2020 gerelateerd is aan de coronacrisis. Het verwachte verlies 2020 zul je zo goed mogelijk moeten inschatten en onderbouwen. De coronareserve mag vervolgens maximaal de fiscale winst over 2019 bedragen (zonder rekening te houden met deze reserve) en niet hoger zijn dan het te verwachten verlies over 2020 als gevolg van de coronacrisis. De coronareserve valt uiterlijk eind 2020 weer vrij ten gunste van het resultaat over dat jaar. Als de inschatting goed is geweest, wordt het resultaat 2020 dan nihil of daar redelijk bij in de buurt.

Herziening (voorlopige) aanslag 2019

Via een verzoek tot herziening van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 of bij het indienen van de vennootschapsbelastingaangifte 2019 kan de eerder betaalde vennootschapsbelasting over het boekjaar 2019 geheel of gedeeltelijk worden teruggevraagd of wordt de verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 2019 geheel of gedeeltelijk verminderd. Als de vennootschapsbelasting 2019 al is ingediend zonder coronareserve, dan kan een aanvulling op de aangifte worden ingediend door opnieuw aangifte te doen. 

Gebroken boekjaar

Belastingplichtigen van vennootschapsbelasting die een gebroken boekjaar hanteren, kunnen in het laatste boekjaar dat eindigt in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020 een fiscale coronareserve vormen.

Ondernemers in de inkomstenbelasting

De maatregel blijft vooralsnog beperkt tot ondernemers die onder vennootschapsbelasting vallen. Flynth pleit ervoor om de fiscale coronareserve ook beschikbaar te maken voor ondernemers die vallen onder de inkomstenbelasting en heeft deze vraag uitgezet bij het ministerie van Financiën. Flynth houdt u op de hoogte van mogelijke uitbreiding van de maatregelen. 

Informatie of advies 

Wilt u gebruikmaken van de fiscale coronareserve of meer weten over de voorwaarden? Neem contact op met uw Flynth adviseur voor meer informatie en advies.
 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777
 

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Ed Schregardus

Ed.Schregardus@flynth.nl