Nieuws

Financiering bedrijfsopvolging: goed begin is het halve werk

Financiering bedrijfsopvolging: goed begin is het halve werk
Gepubliceerd: 12-05-2021, laatst gewijzigd: 16-05-2022

In een overname traject van een familiebedrijf komt er financieel veel bij kijken. Vaak is er sprake van nieuwe investeringen en zorgt dit voor een aanvullende kapitaalbehoefte. Goed onderbouwde plannen worden vaak gefinancierd en beginnen bij een succesvolle aanvraag. Ook benieuwd naar de beste aanpak?

Op het moment dat er een bedrijfopvolging binnen de familie plaatsvindt is de waardering en de vaststelling van de overnamesom de eerste stap. Op enig moment moet de vraag worden beantwoord hoe de overnamesom kan worden geregeld. Deze volgorde, eerst een waardering en vaststellen van de overnamesom en daarna pas de financiering is cruciaal voor een eerlijke overdracht en voorkomt dat familieleden zich benadeeld voelen.

Wat is de ideale situatie?

In de meest ideale situatie kan een belangrijk deel van de overnamesom belastingvrij geschonken worden op basis van een fiscale regeling die heet: bedrijfsopvolgingsfaciliteit (ook wel BOF of BOR genoemd). Het is echter de vraag in hoeverre zo’n schenking logisch is ten opzichte van de andere kinderen van de ondernemer. Daarnaast is het vermogen van de onderneming vaak ook een deel van het pensioen en dient dat beschikbaar te komen voor de eigenaar die zijn bedrijf verkoopt aan zijn kinderen. Vandaar dat een financiering van (een deel) van de overnamesom vaak gewenst is.

Een bancaire financiering heeft dan de voorkeur. Dat kan echter alleen als geloof, hoop en vertrouwen door een bank voldoende worden gewaardeerd.

Geloof: een bank dient de bedrijfsopvolger voldoende kwaliteiten als ondernemer toe te kennen. Dat heeft niet alleen met zijn opleiding te maken, maar ook met zijn ervaring en zijn visie op het bedrijf.

Hoop: met de historie en de toekomstplannen als uitgangspunt zal de bank de toekomstige rendementen voldoende moeten waarderen. Die rendementen dienen zodanig te zijn dat daaruit de overnamefinanciering kan worden terugbetaald. Daarnaast dient er bij de bedrijfsopvolger voldoende eigen vermogen aanwezig te zijn om tegenvallers op te kunnen vangen. Dit wordt vaak vertaald in een “solvabiliteitseis”.

Vertrouwen: bij een bancaire financiering wordt een volledige dekking van de financiering door middel van zekerheden als uitgangspunt genomen. Dat is bij een overnamefinanciering vrijwel nooit mogelijk. Gelukkig zijn er dan alternatieve oplossingen, zoals borgstellingskrediet (waarbij de overheid garant staat).

En als de situatie niet ideaal is?

Dan zijn er vaak nog meer mogelijkheden. Een bancaire financiering wordt dan gecombineerd met hulp van de ouders. Deze kunnen bijvoorbeeld een deel van de overnamesom verschuldigd blijven, bijvoorbeeld door het verstrekken van een (achtergestelde) lening. Er kan ook gekozen worden voor een gedeeltelijke overdracht van het bedrijf. Een ander alternatief bij rechtspersonen is de verstrekking van cumulatief preferent aandelen aan de ouders.

Op het moment dat voldaan wordt aan alle gezonde uitgangspunten is er meestal wel een oplossing mogelijk. Dat betekent dat de basis van de bedrijfsopvolging solide moet zijn. Spreek daarvoor de kaders af en maak een bedrijfsplan. Laat vervolgens het bedrijf waarderen en kijk dan op welke manier de financiering dient te worden geregeld.

Doe vooral voorzichtig….

Het bovengenoemde stappenplan is een proces dat slechts eenmaal in uw leven voorkomt. Het kan echter grote gevolgen hebben voor alle betrokkenen. Het helpt daarbij als een onafhankelijk persoon, met kennis van zaken u en uw familie begeleidt en het proces ontdoet van zijn emotionele lading. U kunt het immers maar één keer goed doen. 

Schrijf u in – Webinar: Bedrijfsopvolging een zaak van de hele familie

Wilt u meer tips over bedrijfsopvolging? Meld u hier aan voor ons gratis webinar: ‘Bedrijfsopvolging - een zaak van de hele familie’. Aanbod komen belangrijke onderdelen van een overdracht: overeenstemming binnen de familie, financiering van de overdracht en het maken van de juiste strategische keuzes voor de toekomst. Ook is er ruimte om vragen te stellen. Deelname is gratis, wel graag vooraf aanmelden.
 

 

 

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Henk Strookappe Directeur Bedrijfskundig Advies bij Flynth Henk Strookappe