Nieuws

EHF Groen-economisch herstel wordt Investeringsregeling POP3+ 2022

EHF Groen-economisch herstel wordt Investeringsregeling POP3+ 2022
Gepubliceerd: 03-11-2022, laatst gewijzigd: 28-11-2022

Van 1 december 2022 tot en met 31 januari 2023 stelt de RVO de Investeringsregeling POP3+ 2022 open voor aanvragen. Door middel van de investeringen waarvoor deze regeling geldt versterkt u uw bedrijf op een duurzame manier op het gebied van innovatie en modernisering. Hebt u plannen voor duurzame investeringen?

Met steun vanuit deze subsidieregeling kunnen landbouwers investeren in moderne installaties, machines, opslag- en verwerkingsplaatsen en (digitale) voorzieningen, maar ook in nieuwe technieken, digitalisering en investeringen in de toepassing van innovatieve technieken, processen of producten.

Van EHF naar POP3+

Deze regeling is een voortzetting van de EHF-subsidieregeling ‘Investeren in groen-economisch herstel’. De EHF-regeling betrof een eenmalige openstelling die werd gefinancierd vanuit het Economisch herstelfonds van de Europese Unie.
Vanwege de enorme belangstelling voor deze regeling en vooruitlopend op het Nieuwe GLB is besloten om het resterende budget voor het huidige Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de transitiejaren 2021-2022 (POP3+) te gebruiken voor deze nieuwe investeringsregeling. Zie ook Investering POP3+ 

Subsidiabele investeringen

Subsidie kan worden verstrekt voor investeringen die zijn opgenomen in het openstellingsbesluit (zie Staatscourant 21 oktober 2022). Er zijn vijf investeringscategorieën:

  • precisielandbouw en Smart Farming
  • digitalisering
  • water (waaronder droogte en verzilting)
  • duurzame bedrijfsvoering
  • natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

Subsidiebedrag en -plafond

De subsidie bedraagt 40 procent van de subsidiabele kosten. De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal 20.000 euro en maximaal 150.000 euro.
Het beschikbare totaalbudget voor deze POP3+-openstelling bedraagt 14 miljoen euro (2,8 miljoen euro per categorie). Dat is flink minder dan beschikbaar was voor de EHF-openstelling. Slim aanvragen is dus een must!

Toekomstgericht investeren

Welke richting wilt u op met uw bedrijf? En welke investeringen passen daarbij? Zorg voor een gedegen plan en kijk daarbij niet alleen naar wat u nu nodig heeft. Wat zijn de wensen en behoeften van u én uw bedrijf in de toekomst. Deze regeling biedt kansen om met behulp van subsidie (een deel van) uw toekomstplannen te verwezenlijken. Wilt u weten wat dit betekent voor uw bedrijf? Onze ervaren adviseurs helpen u graag. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze of andere subsidieregelingen? Neem dan contact met ons op via de contactbutton op deze pagina.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Geert Bruns Senior Subsidieadviseur bij Flynth Geert Bruns