EED Energie-Audit

EED Energie-Audit: 5 meest gestelde vragen

Gepubliceerd: 11-11-2019, laatst gewijzigd: 13-11-2020

Wat is een Energie Audit?

De Energie Audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De energie-audit brengt alle energiestromen binnen uw onderneming in kaart. Ook geeft de audit inzicht in mogelijke besparingsmaatregelen en effecten.

Ben ik verplicht om een Energie Audit uit te voeren?

De Energie Audit is verplicht voor de volgende bedrijven:

  • Bedrijven met meer dan 250 fte.
  • Bedrijven met een jaaromzet van meer dan €50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan €43 miljoen. 

Wanneer moet ik de Energie Audit uitvoeren?

EED Audit plichtige bedrijven moeten uiterlijk 4 jaar na de laatste Energie Audit een Energie Audit uitvoeren, maar uiterlijk 31 december 2020.

Wat is een Energie Audit verslag?

In het Energie Audit verslag staan de energiebesparende maatregelen. Naar aanleiding van de Energie Audit wordt een Energie Audit verslag opgeleverd. Deze moet ingediend worden bij de RVO. Het volgende auditverslag moet u uiterlijk vier jaar na de vorige indienen, maar uiterlijk op 31 december 2020.

Wanneer bent u Energie-Audit plichtig?

Bedrijven met meer dan 250 fte of een jaaromzet van meer dan €50 miljoen en een jaarlijks balanstotaal van meer dan €43 miljoen, moeten voldoen een de Energie-Audit plicht. De Energie-Audit plicht komt voort uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven bewust te maken van hun energieverbruik en van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De Energie-Audit moet elke vier jaar plaatsvinden, en uiterlijk 31 december 2020. De Energie Audit verplichting geldt voor alle locaties en gebouwen binnen de instelling, ook gehuurde locaties en gebouwen.

Hoe beïnvloedt de Energie-Audit Informatieplicht?

Moet u een Energie Audit uitvoeren én aan de Informatieplicht voldoen? Dan moet u uw energiebesparende maatregelen uiterlijk 5 december 2019 indienen. In dat geval is het verstandig eerst de Energie Audit uit te voeren. De uitkomsten zijn van invloed op uw energiebesparende maatregelen. Door nu uw Energie Audit uit te voeren, profiteert u sneller van kostenbesparende maatregelen en kunt u dubbel werk voorkomen.

Wanneer heb ik een vrijstelling van mijn Energie Audit verplichting?

Sommige bedrijven hoeven hebben geen Energie Audit verplichting, omdat zij al op alternatieve wijze invulling geven aan de Energie Audit plicht. Het gaat om:

  • Bedrijven die een Europees of internationaal gecertificeerd energiebeheersysteem toepassen, om precies te zijn ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051.
  • Bedrijven met een keurmerk dat door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat erkend is. Dit keurmerk moet betrekking hebben op de gehele onderneming.

Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen? 

Vanaf 1 juli valt de controle en opvolging van Energie Audits onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken. Energie Audit plichtige bedrijven zijn vanaf dat moment verplicht het auditverslag digitaal te rapporteren bij de RVO. Hiervoor heeft de organisatie een eHerkenningsmiddel niveau 2+ nodig.

Ook geldt vanaf nu de Informatieplicht Energiebesparende Maatregelen: Wm-inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of een equivalent daarvan) per jaar verbruiken, moeten energiebesparende maatregelen welke binnen 5 jaar terug te verdienen zijn digitaal indienen bij het RVO en daadwerkelijk uitvoeren. Bedrijven die zowel Energie Audit plichtig zijn en moeten voldoen aan de Informatieplicht moeten uiterlijk 5 december 2019 voldoen aan de Informatieplicht.

Bedrijven die vallen onder de MJA- en MEE-convenanten moeten inmiddels ook voldoen aan de Energie Audit plicht. Deze bedrijven waren tot nu toe vrijgesteld van de audit, maar de convenanten lopen af. Uiterlijk 31 december 2020 moeten zij een auditverslag indienen.

Wat zijn de voordelen van EED? 

Wanneer u de maatregelen uit uw Energie Audit rapport doorvoert, verlaagt u de energiekosten van uw onderneming. Ook kunt u fiscaal voordelig investeren in verschillende energiezuinige technieken via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Mogelijk is ook de subsidieregeling 'versnelde klimaatinvesteringen in de industrie' interessant voor u.

Meer weten of hulp nodig?

Neem contact op met de Energie experts van Flynth via info@rombou.nl of 08 8236 8236. Rombou 100% dochter is van Flynth.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Gert Elling Manager / Adviseur Bouw bij Flynth Gert Elling