Subsidieadvies

Duurzame landbouw eist een empathische daadkrachtige overheid

Duurzame landbouw eist een empathische daadkrachtige overheid
Gepubliceerd: 25-11-2020, laatst gewijzigd: 27-11-2020

De kogel is door de kerk. De lidstaten van de Europese Unie zijn het eens geworden over de hervorming van de miljardensubsidies voor de landbouw. De veranderingen moeten ervoor zorgen dat boeren klimaat- en milieuvriendelijker gaan werken. Wat betekent dit in de praktijk?

Daar waar het Europees parlement voorstander was een reservering van 30% van de Europese landbouwsubsidies voor klimaat- en milieuvriendelijke maatregelen, zijn de lidstaten gestrand bij 20%. Lidstaten hebben de komende twee jaar de tijd om te bepalen op welke wijze ze de zogeheten eco-regelingen inzetten. Het kan bijvoorbeeld worden ingezet ter aanmoediging van biologische, precisie- of boslandbouw.

Versnipperd landschap

Het huidige Nederlandse landbouwbeleid en de daaraan verbonden subsidies zijn erg versnipperd. Ieder thema, zoals energie, duurzame stalbouw, precisielandbouw, water en bodemproblematiek, kent zijn eigen inzet van middelen en voorwaarden. Daarnaast worden deze subsidies ook nog eens door diverse overheidsinstanties uitgevoerd.

De ondernemer met het klimaat- en milieuvriendelijke idee van de toekomst kan in deze omgeving zijn weg onvoldoende vinden. Eén idee moet vaak bij diverse overheidsinstanties, onder wisselende voorwaarden en op verschillende, niet altijd passende, momenten onder de aandacht worden gebracht. Dit maakt dat je als ondernemer moet beschikken over een grote doses geduld, doorzettingsvermogen en creativiteit.

Goed boeren vraagt niet om geduld, maar om durf

De Nederlandse samenleving en politiek stelt steeds hogere eisen aan de landbouwondernemer. Op allerlei terreinen nemen de eisen en de regelgeving toe. Het vereist enige lenigheid en flinke investeringen om hieraan te kunnen voldoen. Grote vraag voor de ondernemer: hoe moet ik investeren zonder de continuïteit van mijn bedrijf in gevaar te brengen.

Toch zijn er nog altijd innoverende agrarische ondernemers die hun nek durven en willen uitsteken. Voor hen is een gedegen visie en subsidiebeleid vanuit de overheid onontbeerlijk. Ze hebben immers als eerste te maken met extra kosten voor het uitdokteren van de methode of techniek en een groter afbreukrisico. Gelijktijdig zijn deze pioniers voor de overheid van groot belang. Zij laten zien dat ook met een milieu- en klimaat klimaatvriendelijke techniek of methode, als alternatief voor het gangbare, de agrarische ondernemer een goede boterham kan verdienen. Economisch interessante alternatieven zullen immers worden opgevolgd.

Vanaf 2023 komen er dus specifieke budgetten voor agrarische ondernemers om klimaat- en milieuvriendelijker te werken. Aan de overheid het verzoek de thema’s integraal aan te vliegen met minder bureaucratie. Plant het zaadje en laat de innoverende duurzame agrarische ondernemer groeien.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Geert Bruns

geert.bruns@flynth.nl