Dubbele belastingheffing op Nederlands pensioen voor inwoners België opgelost

Gepubliceerd: 02-03-2018, laatst gewijzigd: 07-12-2021

Inwoners van België die op jaarbasis meer dan € 25.000 bruto pensioen uit Nederland ontvangen, werden sinds 1 januari 2018 geconfronteerd met het feit dat Nederland belasting ging heffen over die pensioenuitkering. Die heffing kwam bovenop de belastingheffing in België. Dubbele belastingheffing was dus aan de orde. Dit probleem is inmiddels door de staatssecretaris van Financiën (M. Snel) voortvarend opgelost.

Bij welke pensioenuitkeringen ontstond het probleem?

Het ging om pensioenuitkeringen aan inwoners van België die voortvloeien uit een Nederlandse privaatrechtelijke dienstbetrekking en die bruto méér dan € 25.000 per kalenderjaar bedragen.

Wat was er aan de hand?

Het belastingverdrag met België wijst de bevoegdheid om belasting te heffen over die pensioenen in beginsel toe aan de woonstaat van de pensioengerechtigde (België). Nederland mag ook heffen als aan drie voorwaarden wordt voldaan. Eén van die voorwaarden is dat het pensioen in de België "onvoldoende" wordt belast. Daarover ontstond onduidelijkheid omdat de Belgische belastingrechter onlangs in verschillende zaken heeft beslist dat België naar zijn nationale recht het uit Nederland afkomstige pensioen niet (helemaal) in de heffing kan betrekken. Daaruit zou kunnen worden geconcludeerd dat België pensioenen uit Nederland onvoldoende in de heffing kan betrekken en dat het heffingsrecht daardoor naar Nederland verschuift. Om te voorkomen dat het pensioen helemaal niet aan belasting wordt onderworpen, heeft de Nederlandse fiscus met ingang van 2018 alle goedkeuringen om geen loonbelasting in te houden op het Nederlandse pensioen, ingetrokken. Dit kon in concrete situaties echter leiden tot dubbele belastingheffing.

Probleem gelukkig snel opgelost

Leden van de Tweede Kamer hebben hierover vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën, die erkende de dubbele heffing onwenselijk te vinden. Inmiddels heeft hij in zijn brief van 23 februari 2018 medegedeeld dat met de Belgische autoriteiten is afgesproken om informatie uit te gaan wisselen. Hierdoor is  voor Nederland duidelijk welke situaties België daadwerkelijk en voldoende belasting heft over het Nederlandse pensioen. Als daarvan sprake is, zal Nederland geen belasting heffen. Als België geen of onvoldoende belasting heft over het Nederlandse pensioen, zal hier in Nederland belasting worden ingehouden en zal België de belastingheffing beperken om dubbele belasting te vermijden (behoudens progressievoorbehoud).

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777
 

Gerelateerde artikelen

Tom Kleinpenning Senior Beleidsadviseur Belastingen bij Flynth Tom Kleinpenning