Droogteschade

 
Gepubliceerd: 06-02-2019, laatst gewijzigd: 22-03-2019

Landbouwbedrijven in waterwingebieden kunnen schade ondervinden van het onttrekken van grondwater. Het initiatief droogteschade.nl wil inventariseren of bedrijven mogelijk in aanmerking komen voor een schadevergoeding en daar schade voor gaan verhalen. Er zitten wel enkele adders onder het gras.

De wet bepaalt dat drinkwaterbedrijven schade moeten vergoeden die ze door onttrekking van water aanrichten. Het bepalen van droogteschade is echter lastig door wisselende groeiomstandigheden. Bovendien zijn procedures tijdrovend en de uitkomst is moeilijk te controleren.

Met het initiatief Droogteschade.nl kunnen ondernemers gemakkelijker van de wettelijke mogelijkheden gebruik maken. Daartoe roept het initiatief landbouwers met gronden in deze gebieden op zich te melden via de website. Het initiatief is georganiseerd op basis van no cure – no pay, zodat van (voor)financieringsrisico voor de deelnemers geen sprake is. De schade wordt op perceelniveau vastgesteld. De schadevergoeding wordt per deelnemer berekend en uitgekeerd.

Onherroepelijk volmacht

Droogteschade.nl staat zelf aan het roer tijdens de acties die moeten worden ondernomen om schadevergoeding te krijgen. Dat geldt ook voor de onderhandelingen en beslissingen over eventuele schikkingen en collectieve regelingen. De deelnemer heeft daarin geen zeggenschap en kan niet tussentijds “uitstappen”. Anderzijds kan Droogteschade.nl wel eenzijdig de overeenkomst opzeggen.

Droogteschade.nl legt uit te hebben gekozen voor de onherroepelijke volmacht om te voorkomen dat de collectiviteit wordt ondermijnd als deelnemers hun volmacht intrekken halverwege het proces. Bovendien zou Droogteschade.nl draagvlak verliezen. De privatieve last plus volmacht eindigt na vijf jaar nadat een finale schikking getroffen is.

Wel of niet meedoen?

Ook klanten van Flynth vragen zich af of ze wel of niet mee moeten doen. Een voordeel is dat inzichtelijk wordt of ondernemers nadeel ondervinden of hebben ondervonden van grondwateronttrekkingen. Waarschijnlijk was onder veel grondgebruikers niet bekend dat ze schade zouden kunnen lijden en dat er regelingen zijn waarop een beroep kan worden gedaan. Meedoen met het initiatief betekent dat actie wordt ondernomen zowel naar het verleden als naar de toekomst. Want ook historische geleden schade kan worden meegenomen.

Werkwijze droogteschade.nl

Droogteschade.nl werkt op basis van no cure – no pay, maar houdt wel een forse vergoeding in op eventueel verkregen schadevergoedingen: 35% per jaar gedurende 5 jaar. Ook van een vergoeding voor schade uit het verleden wordt (eenmalig) 35% ingehouden. Verder is er is een relatief langdurige gebondenheid aan Droogteschade.nl en (uiteraard) een “succes-fee” voor Droogteschade.nl.

Meedoen levert als zodanig geen concreet financieel risico op ten opzichte van niet meedoen (en niets doen). Niet meedoen leidt tot verjaring van claims voor in het verleden geleden schade en tot niet vergoed krijgen van actuele en toekomstige schade.

Ter overweging: verenigen

Hoewel de deelnemersovereenkomst er niet in voorziet, kan het voor deelnemers van belang zijn dat zij zich op enigerlei te (kunnen) verenigen om eventueel een gezamenlijk standpunt in te nemen. Dat geldt met name als er wijzigingen in de deelnemersovereenkomst worden voorgesteld door Droogteschade.nl. Daarvoor moeten de deelnemers elkaar uiteraard wel kennen. Droogteschade.nl moet daarvoor inzage geven in het deelnemersbestand, wat echter kan stuiten op de vertrouwelijkheidsclausule van artikel 14 van de deelnemersovereenkomst.

Meer informatie

Kijk op www.droogteschade.nl voor meer informatie en voorwaarden voor deelname. Op deze site staat ook een kaart. Landbouwbedrijven binnen de gemarkeerde gebieden lijden volgens Droogteschade.nl mogelijk schade.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: