nieuws

Derde SBIR-tender Cyber Security geopend

Gepubliceerd: 24-11-2016, laatst gewijzigd: 09-05-2022

De derde tender Cyber Security binnen het Small Business Innovation Research Programma (SBIR) van RVO is nu open. Deze tender staat in het teken van de weerbaarheid van onze samenleving en biedt kansen voor het ontwikkelen van expertise.

De oproep richt zich op de eerste fase: het haalbaarheidsonderzoek. In totaal is er voor deze derde tender een budget van € 3.340.000 beschikbaar.

Onderzoeksthema’s
Nederland zet samen met haar internationale partners in op een veilig en open cyberdomein. De overheid daagt u als ondernemer uit om bij te dragen aan het vergroten van cyber security. Uw voorstel moet onder andere passen binnen de onderzoeksthema's uit de tweede Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA-II) en moet bijdragen aan het realiseren van een of meer van de volgende hoofddoelen van de rijksoverheid:

  1. Verbeteren van de veiligheid van en het vertrouwen in de ICT-infrastructuur en –diensten.
  2. Nederland voorbereiden op de veiligheidsuitdagingen (in de periode 2017-2019).
  3. Stimuleren van de Nederlandse cybersecurity-economie.
  4. Realiseren van een hoogwaardig cybersecurity-gehalte van de vitale sectoren.
  5. Versterken en verbreden van kennis en innovatie op het terrein van cyber security.
  6. Verbinding leggen tussen onderzoeksinitiatieven op het gebied van cyber security.

Heeft u een goed voorstel?
De ondernemers met de beste voorstellen krijgen van de overheid de opdracht om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren (fase 1). Bij een positieve uitkomst kunt u een voorstel doen voor het onderzoeks- en ontwikkelingstraject (fase 2). De ondernemers met het beste voorstel voor fase 2 krijgen vervolgens een opdracht om hun project ook daadwerkelijk uit te voeren. Aan het eind van fase 2 moet aan de hand van een demonstratie de werking van het product worden aangetoond.

Financiering
De financiering komt voor 90 procent uit het Fonds voor interne veiligheid van de Europese Unie (ISF) en voor 10 procent uit de eigen bijdrage van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is financier en uitvoerder van een langetermijnonderzoeksprogramma dat hierop aansluit. Dit programma heeft dezelfde onderzoeksthema's als uitgangspunt.

Voor fase 1 is circa € 940.000 beschikbaar. Het maximumbedrag per project voor fase 1 is € 30.000 inclusief btw. Voor fase 2 is minimaal € 2,4 miljoen beschikbaar. Het maximumbedrag per project voor fase 2 is € 200.000 inclusief btw. Het precieze aantal te honoreren projecten voor fase 2 is afhankelijk van de prijs van de best beoordeelde offertes voor fase 1 en fase 2.

U kunt uw voorstel tot en met 31 januari 2017 (17.00 uur) indienen.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail subsidiedesk@flynth.nl of telefoonnummer 088 – 236 77 77.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen