Blog

De politieke visie op de TV ?

Gepubliceerd: 03-03-2017, laatst gewijzigd: 16-03-2022

In de aflopende kabinetsperiode zijn een aantal arbeidsrechtelijke aspecten op de kop gezet. Een voorbeeld hiervan is de transitievergoeding (de TV). Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een transitievergoeding. De TV is in de plaats gekomen van de kantonrechtersformule en is een vergoeding die de werkgever moet betalen bij ontslag van de werknemer (mits het initiatief bij de werkgever vandaan komt)Tot zover het beperkte theoretische deel. Met de verkiezingen in het vooruitzicht is het voor ondernemers belangrijk(er) om te weten wat de verschillende partijen van plan zijn met het onderwerp “ontslag”.

En eigenlijk is dat wat teleurstellend. Van de grote partijen zijn er een aantal die het onderwerp niet concreet genoeg benoemen in de partijprogramma’s. De VVD, GroenLinks en de PVV nemen geen stelling in over het dit thema. Van de PVV is inmiddels genoegzaam bekend dat het partijprogramma uit een schamel A-4tje bestaat, maar had ondernemend Nederland meer van de VVD mogen verwachten? Volgens de VVD zijn het namelijk de ondernemers die de Nederlandse economie laten bloeien. Had de kiezende ondernemer dan een standpunt over de ongewenste TV mogen verwachten? Ik laat het antwoord graag aan de kiezer over.

De geluiden van partijen die wel een mening over de TV hebben, lopen enigszins uiteen.
De PVDA en de SP zijn het er over eens dat de TV vanaf de eerste werkdag opgebouwd dient te worden, waarbij de SP hiernaast van mening is dat de vergoeding verdubbeld moet worden. D66 en de ChristenUnie zijn beiden van mening dat de TV alleen ingezet mag worden voor (het vinden van) een nieuwe baan.De SGP is de enige (grote) partij die uitspreekt dat de TV beperkt moet worden en het CDA laat weten dat ontslag via de kantonrechter makkelijker verkregen moet worden om hiermee een vast contract aantrekkelijker te maken. Maar is een vast contract nog wel aantrekkelijk(er) als er makkelijker ontslag verkregen kan worden? Ook dit antwoord laat ik graag aan de kiezer over.

Het mag duidelijk zijn dat de politieke partijen meer hebben stil gestaan bij de verschillen tussen flex en vast dan bij de TV. Voor de kiezer is het langzamerhand zaak om de eigen optelsom te maken. Zijn er nog twijfels? Bekijk dan ook eens De Fiscale Stemwijzer, waarin de verschillende belastingmaatregelen uit de verkiezingsprogramma’s vergeleken worden.

Op 15 maart rest er nog 1 vraag: op welke zender wordt er afgestemd? 

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 236 73 50

Gerelateerde artikelen

Rick van den Bos Manager Arbeidszaken bij Flynth Rick van den Bos