advies

Daarom is een merk zo belangrijk

Daarom is een merk zo belangrijk
Gepubliceerd: 18-06-2021, laatst gewijzigd: 21-06-2021

Veel ondernemers voeren hun business vanuit een naam, de handelsnaam. De producten en/of diensten worden dan meestal ook onder die naam aangeboden. Dat betekent niet dat de onderneming automatisch ook de bescherming van haar merk heeft. Als de naam (of andere door u gebruikte tekens) bekender worden in de markt kan het daarom belangrijk zijn om uw merk te registreren.

Maar ik heb toch een handelsnaam, waarom heb ik dan een merknaam nodig?

Handelsnaamrecht

Een handelsnaamrecht ontstaat door deze daadwerkelijk te gebruiken. Heeft u een handelsnaam(recht) dan kunt u daarmee in beginsel optreden tegen concurrenten die later binnen hetzelfde afzetgebied onder dezelfde naam of slechts in geringe mate afwijkende naam opereren.

Merkenrecht

Het merkenrecht gaat echter verder. Het biedt de merkhouder het exclusief recht om het merk te gebruiken voor de producten of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. De merkhouder is daarnaast beschermd in het hele gebied waarvoor hij het merk heeft geregistreerd. Dat gebied kan veel groter zijn dan het eigen afzetgebied. Heeft u als merkhouder een bekend merk, dan kunt u bovendien niet alleen optreden tegen het gebruik van precies gelijke tekens, maar ook tegen vergelijkbare tekens. Zo kan Flynth adviseurs en accountants in beginsel optreden tegen het gebruik door derden van het woord “Flinth” voor advies en accounts diensten. Het merkrecht reikt dusdanig ver dat zelfs het noemen van de merknaam van de concurrent bij een Google-Ads-advertentie een inbreuk kan opleveren.

Oudere handelsnaam versus jonger merk

Naast het kunnen optreden tegen het ongeoorloofd gebruik, is een situatie denkbaar dat de handelsnaam van u als ondernemer als merknaam wordt geregistreerd door een derde. In deze situatie staat uw oudere handelsnaam tegenover een jonger merk. Een oudere handelsnaam delft dan het onderspit in de zin dat de houder van de handelsnaam moet tolereren dat een jonger merk wordt geregistreerd voor andersoortige waren of diensten, zelfs als er gevaar voor verwarring is. Nog vervelender is wanneer uw oudere handelsnaam later als merk wordt geregistreerd door uw concurrent. U kunt dan mogelijk stellen dat het deponeren “te kwader trouw” was en daarom een onrechtmatige daad. Maar hiervoor zult u naar de rechter moeten. Dit is al snel een kostbare procedure.

Registratie merk

Een merk ontstaat pas nadat het is geregistreerd in een merkenregister. Voor een geldend Benelux merk is dit het register van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) en voor een Europees geldend merk is dit het register van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Een merkregistratie heeft een geldigheidsduur van tien jaar. De registratie kan vervolgens onbeperkt worden verlengd. Een merk kan overigens bestaan uit tekst, cijfers, 3D-vormen, klank, kleur, logo en/of afbeelding.

Merk heeft (ook) een financiële functie!

Koop en verkoop

Naast de beschermingsfunctie heeft een merk ook een financiële functie. Zo kan de waarde van een merk toenemen naarmate het merk meer bekendheid krijgt. Ook kan een merk worden gekocht en verkocht bij overdracht van uw bedrijf, iets waar een koper vaak veel belang in stelt.

Licentie

De merkhouder kan ook zijn toestemming verlenen aan een ander om van zijn merk te mogen gebruiken door het merk in licentie te geven. Binnen een franchiseformule is het bijvoorbeeld gebruikelijk om een merk in licentie te geven aan de franchisenemers. Licenties worden in een licentieovereenkomst vastgelegd met daarin alle rechten en plichten tot het gebruik en de financiële vergoeding (royalty) voor het mogen gebruiken van het merk.

Zekerheid

Het is zelfs mogelijk om een merk te verpanden. Dit laatste kan interessant zijn bij financiering waarbij de kredietverstrekkers zekerheid bedingen.

Kortom

Een merk geniet mogelijk niet uw hoogste prioriteit. Gezien de impact en de meerwaarde die een merk kan hebben, kan het zeker raadzaam zijn om eens te overwegen uw logo, uw bedrijfsnaam of de andere tekens die u als onderscheidend gebruikt te registreren. Wilt u meer informatie hieromtrent of bent u benieuwd wat Flynth hierin voor u kan betekenen? Onze adviseurs denken graag met u mee. Ook wanneer u graag wilt weten hoe u uw merk kan verpanden of in licentie kunt geven, kunt u contact met ons opnemen.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77

Gerelateerde artikelen

Kevin Gong Juridisch Adviseur bij Flynth Kevin Gong

kevin.gong@flynth.nl