nieuws

Coronavirus: Liquiditeitsproblemen door Corona? Vraag om uitstel van betaling

Coronavirus: Liquiditeitsproblemen door Corona? Vraag om uitstel van betaling
Gepubliceerd: 19-03-2020, laatst gewijzigd: 21-03-2020

Ondervindt u als ondernemer door de Coronacrisis liquiditeitsproblemen, dan kunt u de Belastingdienst vragen om zogenaamd bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als u per brief laat weten dat u door de Coronacrisis in betalingsproblemen bent gekomen. De Belastingdienst zet de invordering meteen stil zodra uw verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is. De beoordeling van uw verzoek vindt pas later plaats. U kunt alleen uitstel vragen voor belastingaanslagen die geformaliseerd zijn. Dat betekent dat u geen uitstel kunt vragen voor op een aangifte loonheffing of omzetbelasting te betalen bedrag. Daar zal dus eerst een naheffingsaanslag moeten worden opgelegd. Maar let wel op de tijdige melding van betalingsonmacht bij liquiditeitsproblemen van een lichaam dat is onderworpen aan de vennootschapsbelasting (zie onderaan dit artikel)!

Verklaring derde deskundige

Normaal gesproken moet u bij uw verzoek ook een verklaring overleggen van een derde-deskundige. De Belastingdienst had al laten weten in dit geval een termijn van vier weken te geven voor het aanleveren van die verklaring.

Op 19 maart 2020 is de regeling nog meer versoepeld en wordt op uw verzoek automatisch uitstel gegeven van drie maanden zonder de verplichting om aanvullende informatie te verschaffen. Als drie maanden te kort is, dan kunt u ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Maar in dat laatste geval moet u wel nadere informatie aanleveren. Hoe die eis wordt ingevuld en wat de rol daarbij wordt van een deskundigenverklaring is nog niet duidelijk. De Belastingdienst laat op zijn site weten daar nog via deze website op terug te komen.

Voor de eerste drie maanden heeft u dus in ieder geval geen verklaring van een derde deskundige nodig.

Invorderingsrente verlaagd naar 0,01%

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Die invorderingsrente wordt per 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd naar 0,01% (0% was technisch niet mogelijk). Daarmee wil het kabinet het voor u gemakkelijker maken om uitstel aan te vragen.

Geen verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen

Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.

LET OP! De verzuimboete voor het niet doen van aangifte blijft wel gewoon van toepassing, dus zorg ervoor dat u uw aangiften wel tijdig indient.


Zorg voor een tijdige en rechtsgeldige melding betalingsonmacht
Bent u bestuurder van een BV (of een ander rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam dat is onderworpen aan de Nederlandse vennootschapsbelasting), dan kunt u door de Ontvanger aansprakelijk worden gesteld voor bepaalde niet-betaalde belasting- en premieschulden door dat lichaam. 

Máár als er een rechtsgeldige melding van betalingsonmacht is gedaan dan kunt u alleen aansprakelijk worden gesteld als de Ontvanger aannemelijk maakt dat sprake is van:

  • kennelijk onbehoorlijk bestuur in de drie jaren voorafgaand aan het tijdstip van de melding; en
  • dat het niet betalen van de belastingen/premies hiervan een gevolg is.

Kan het lichaam niet aan haar belastingbetalingsverplichtingen voldoen, neemt u dan de melding van betalingsonmacht mee in het verzoek om bijzonder uitstel. Anders moet u de melding afzonderlijk doen.

U moet in ieder geval een melding tijdig doen! Een melding is tijdig als deze is gedaan binnen twee weken na de dag waarop de belasting op aangifte moet zijn betaald. Gaat het om een naheffingsaanslag dan gelden er bijzondere beperkingen want dan kunt u namelijk niet altijd rechtsgeldig een melding betalingsonmacht doen.

LET OP Zoals  hiervoor is opgemerkt kunt u geen uitstel van betaling krijgen voor het op de aangifte loonheffingen of btw te betalen bedrag. 
Máár wacht u met het verzoek om uitstel van betaling tot een naheffingsaanslag is opgelegd, dan bent u te laat voor een melding betalingsonmacht. Dus kunt u (in ieder geval vooralsnog) in voorkomende gevallen het verzoek om uitstel en de melding betalingsonmacht niet combineren. U moet dan eerst een melding betalingsonmacht doen en daarna nog een keer een verzoek om uitstel van betaling.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar uw Flynth-adviseur.


Vanzelfsprekend staat uw Flynth-adviseur u graag met raad en daad terzijde. De ontwikkelingen volgen elkaar op in sneltreinvaart. Houd dus vooral onze website in de gaten

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Peter Furer

peter.furer@flynth.nl