Nieuws

CBb: Beleidsregel fosfaatrechten jongvee in strijd met Meststoffenwet

Gepubliceerd: 29-04-2019, laatst gewijzigd: 29-04-2019

Kan vrouwelijk jongvee ouder dan 1 jaar, dat na de peildatum is geslacht zonder een kalf te krijgen, worden aangemerkt als ‘melkvee’ in de zin van de Meststoffenwet (Msw)? De minister lichtte met de beleidsregel fosfaatrechten jongvee toe dat jong (vlees)vee niet onder ‘melkvee’ valt. Daarvoor zouden dus geen fosfaatrechten nodig zijn. Flynth stelde voor een aantal cliënten hiertegen bezwaar of beroep in. Het CBb heeft de veehouders inmiddels in het gelijk gesteld: de beleidsregel is in strijd is met de Meststoffenwet.

Toelichting minister

Op grond van de Msw is het per 1 januari 2018 verboden om melkvee te houden zonder dat de veehouder beschikt over voldoende fosfaatrechten. Alleen voor vee dat is aan te merken als ‘melkvee’, zoals gedefinieerd in de Msw, kunnen fostaatrechten worden toegekend. Volgens de minister was bij de toekenning van fosfaatrechten de reikwijdte van dit begrip ‘melkvee’ nog onduidelijk. Met name over welk jongvee onder dit begrip valt, heerste verwarring. De minister wilde opheldering verschaffen met de beleidsregel fosfaatrechten jongvee. Deze beleidsregel maakte duidelijk dat jong (vlees)vee, volgens de minister, niet onder het begrip ‘melkvee’ valt. Voor dit vee worden dus geen fosfaatrechten toegekend. De minister heeft op basis hiervan toegekende fosfaatrechten ingetrokken en verzoeken om fosfaatrechten voor jongvee toe te kennen, afgewezen.

Bezwaar veehouders

Een groot aantal veehouders ging hiertegen in beroep bij het CBb. Hierbij is als belangrijkste grond van beroep aangevoerd dat de uitleg van de minister in strijd is met de Msw. Bij het toekennen van fosfaatrechten wordt gebruik gemaakt van een bij de Msw horende Uitvoeringsregeling. In deze regeling wordt ‘melkvee’ ingedeeld in drie subcategorieën met de nummers 100, 101 en 102. In de categorieën 101 en 102 valt het jongvee, dus vee dat nog niet wordt gemolken maar wel kan opgroeien tot melkkoe. Volgens de tekst van de wet valt veel ander jongvee dat later niet zal dienen als melkkoe echter ook onder de categorieën 101 en 102. Vrouwelijk jongvee ouder dan 1 jaar, dat na de peildatum is geslacht zonder een kalf te krijgen, kan dus wel degelijk worden aangemerkt als ‘melkvee’ in de zin van de Msw.

Oordeel CBb

Het CBb selecteerde een drietal beroepzaken, waaronder een zaak van een cliënt van Flynth, voor behandeling in een spoedzitting. In deze drie zaken is op 16 april 2019 uitspraak gedaan. Het CBb is het met de veehouders eens dat de uitleg van de minister niet strookt met de wet en de geschiedenis van de wet. Volgens het CBb zijn er ook geen andere, Europeesrechtelijke redenen om aan te nemen dat de uitleg van de minister nodig is om niet in strijd te zijn met Europees recht. De conclusie van het CBb is dat toepassing van de beleidsregel fosfaatrechten jongvee door de minister leidt tot besluitvorming die in strijd is met de Msw. De uitleg die de veehouders aan de definitie van melkvee geven, is volgens het CBb niet in strijd met de wet. In alle drie de beroepszaken worden de veehouders daarom in het gelijk gesteld.

De besluiten van de minister worden vernietigd. De minister wordt opgedragen binnen zes weken nieuwe besluiten te nemen, waarbij op basis van de juiste wetsuitleg fosfaatrechten worden toegekend. 

Wilt u meer weten over de Msw of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan contact op met Jan Paul Kleijwegt, senior juridisch adviseur, via 088 236 77 77 of agro@flynth.nl

Geschreven door:

Theme picker

Jan Paul Kleijwegt

janpaul.kleijwegt@flynth.nl