Nieuws

BIK-regeling met terugwerkende kracht ingetrokken

BIK-regeling met terugwerkende kracht ingetrokken
Gepubliceerd: 01-06-2021, laatst gewijzigd: 01-06-2021

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) sneuvelt nog voordat hij goed en wel kan worden toegepast.

Het kabinet wilde bedrijven ook in deze roerige tijden stimuleren om investeringen te doen. Daarvoor was een nieuwe investeringskorting voor 2021 en 2022 in het leven geroepen, te weten de BIK. Met deze tijdelijke regeling zouden bedrijven worden gestimuleerd om te investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines.

Het kabinet heeft vrijdag 28 mei jl. laten weten de BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 te willen intrekken en daarvoor een wetsvoorstel in te dienen. Uit informeel overleg met de Europese Commissie (EC) blijkt namelijk dat er een kans is dat zij de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt. De BIK in stand houden zou op zijn minst tot jarenlange juridische procedures en onzekerheid voor ondernemers leiden. En dat past zeker niet bij een kortetermijnmaatregel als de BIK.

Het kabinet gaat nu voorstellen om het potje voor 2021 op een andere manier aan werkgevers ten goede te laten komen en wel voor een verlaging van de werkgeverspremies AWf (Algemeen Werkloosheidsfonds) in 2021, zo mogelijk al per 1 augustus a.s.. Het verlagen van de AWf-premie verlaagt de loonkosten en verbetert de liquiditeit en solvabiliteit van bedrijven met personeel en vergroot daarmee net als de BIK de ruimte om te investeren en/of externe financiering daarvoor te vinden.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777
Marianne van der Spek - van Hof Senior Subsidieadviseur bij Flynth Marianne van der Spek - van Hof

Marianne.vanderSpek@flynth.nl