Nieuws

Bemestingsnormen voor Akkerbouwers zijn veranderd

Gepubliceerd: 21-02-2020, laatst gewijzigd: 25-02-2020

Vanaf 2020 zij de bemestingsnormen geactualiseerd. Dat betekent dat de normen anders zijn dan in de voorgaande jaren. RVO heeft de nieuwe normen op haar website gecommuniceerd. Het doel hiervan is om de normen beter te laten aansluiten op de behoefte gewassen.

Wat betekent dat?

Grond met een hoge fosfaattoestand (Pw-waarde) krijgt een lagere bemestingsnorm en grond met een lagere fosfaattoestand krijgt een hogere bemestingsnorm. Tevens is de klasse ‘neutraal’ vanaf nu opgesplitst in ‘neutraal’ en ‘ruim’.

Deze veranderingen houden in dat – ook als het gebruiksareaal gelijk is aan 2019 – de fosfaatplaatsingsruimte op het bedrijf, anders kan zijn dan in voorgaande jaren.

Advies van Flynth is om deze veranderingen voor uw onderneming goed in beeld te brengen samen met een adviseur van Flynth. Dit om de overschrijding van de norm te voorkomen en om de ruimte die u heeft, optimaal te benutten.

Meer weten
Wilt u meer weten over de veranderingen in de bemestingsnormen? Neem dan contact op met uw adviseur.

De nieuwe bemestingsnormen:

PW

toestand

2019

2020

>55

hoog

50

40

46-55

ruim

60

60

36-45

neutraal

60

70

<36

laag

75

80

<25

fixerend

120

120

 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Rinus Wientjens

Rinus.Wientjens@Flynth.nl