Nieuws

Aanmelden fosfaatverrekening kan t/m 31 december

Gepubliceerd: 11-11-2019, laatst gewijzigd: 21-11-2019

Bent u akkerbouwer en heeft u te veel dierlijke mest gebruikt? Dan mag u dit, onder voorwaarden, in het jaar daarna verrekenen. Aanmelden voor fosfaatverrekning kan nog tot en met 31 december 2019.

Wit u fosfaatverrekning toepassen, dan moet u uw bedrijf tijdig aanmelden. Dit kan nog tot en met 31 december 2019. U moet uw bedrijf tijdig aanmelden voor de fosfaatverrekening. Hiertoe vult u een digitaal aanmeldformulier in op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): https://www.mijn.rvo.nl/fosfaat-verrekenen. U hoeft hierbij alleen aan te geven dat u fosfaatverrekening wilt toepassen.

Voorwaarden voor fosfaatverrekening

Heeft u dit jaar te veel fosfaat uit dierlijke meststoffen gebruikt, dan kunt u fosfaatverrekening toepassen. U moet dan wel voldoen aan de volgende voorwaarden.

  • Het teveel is dierlijke mest op bouwland.
  • U heeft niet meer dan 20 kilogram fosfaat per hectare bouwland te veel gebruikt.
  • U verrekent de hoeveelheid fosfaat die u te veel heeft gebruikt meteen het jaar erop. U kunt dus nooit twee jaar achter elkaar fosfaat verrekenen.
  • U meldt uiterlijk op 31 december 2019 bij de RVO dat u fosfaatverrekening wilt toepassen.

Grotere overschrijding?

Let op! Is uw fosfaatoverschrijding groter dan 20 kilogram per hectare bouwland? Dan mag u de fosfaatverrekening helemaal niet toepassen – ook niet tot maximaal 20 kilogram fosfaat per hectare.

Alleen voor gebruiksnormen

U kunt de fosfaatverrekening alleen gebruiken voor uw gebruiksnormenberekening. Voor de berekeningen van uw mestverwerkingsplicht en uw grondgebondenheid moet u rekenen met de fosfaatruimte, exclusief de fosfaatverrekening.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over (het toepassen van) fosfaatverrekening? Neem dan contact op met uw Flynth-adviseur. U kunt ook een e-mail sturen naar akkerbouw@flynth.nl of bellen naar 088 236 7400. Wij helpen u graag.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77
Wim Schutter

Wim.Schutter@flynth.nl