Gevolgen van nat voorjaar voor eco-activiteiten en Gecombineerde Opgave

 
Gevolgen van nat voorjaar voor eco-activiteiten en Gecombineerde Opgave
Gepubliceerd: 24-06-2024, laatst gewijzigd: 24-06-2024

De hevige regenval van afgelopen periode is u vast niet ontgaan. Als gevolg hiervan kunnen sommige eco-activiteiten niet (goed) uitgevoerd worden. Demissionair minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft daarom uitstel verleend voor diverse eco-activiteiten.  

Voor de volgende eco-activiteiten is de begindatum uitgesteld, maar is de einddatum hetzelfde gebleven: 

  • Grasland met kruiden: van 15 juli tot 1 oktober 2024 is het perceel zichtbaar bedekt. 
  • Bufferstrook met kruiden: van 15 juli tot 1 oktober 2024 is de bufferstrook zichtbaar bedekt. 
  • Groene braak: van 15 juli tot 1 september 2024 is het perceel zichtbaar bedekt. 
  • Weiden: De uiterste datum om te starten met weiden is voor melkveehouders die deelnemen aan zowel het Weidemelkschema als de eco-activiteit Weiden voor dit jaar verplaatst naar 1 juli 2024. Dit heeft Stichting Weidegang besloten in overleg met het ministerie van LNV. Reden hiervoor is het aanhoudende extreem natte voorjaar waardoor het voor een groep melkveehouders nog steeds niet verantwoord is om te starten met het weiden van melkkoeien. Het verplaatsen van de startdatum heeft geen consequenties voor het aantal dagen en uren weidegang dat gerealiseerd moet worden. Dit blijft tenminste 120 dagen en minimaal 720 uur voor het Weidemelkschema, tenminste 120 dagen en minimaal 1500 uur voor de eco-activiteit Weiden categorie 1 en tenminste 120 dagen en minimaal 2500 uur voor de eco-activiteit Weiden categorie 2.  

Meldplicht RVO en nieuwe GO

In de praktijk kunnen agrarische ondernemers besluiten om een ander gewas te telen op hun percelen dan wat is opgegeven in de Gecombineerde Opgave (GO). Omdat de geplande eco-activiteit niet past bij dit nieuwe gewas, kan deze mogelijk niet uitgevoerd worden. Het is niet mogelijk om na de einddatum van de GO (17 mei 2024) een andere eco-activiteit op te geven. Geldt dit voor u en uw bedrijf? Dien dan de GO opnieuw in en geef het nieuwe gewas door aan RVO in ‘Mijn Percelen’. Dit is namelijk verplicht. 

Overmacht

Omdat deze opgave na 17 mei 2024 wordt gedaan, is een melding ‘overmacht’ nodig. Hierin licht u toe waarom de nieuwe eco-activiteit ná 17 mei 2024 is opgegeven. Hierbij moet u aangeven, dat pas na 17 mei 2024 duidelijk werd dat u noodgedwongen een ander gewas moest inzaaien door de weersomstandigheden. En dat u hierdoor de eco-activiteit pas later kunt melden. Dit moet dan onderbouwd worden door bewijs aan te leveren van de betreffende percelen, zoals foto’s of neerslaggegevens van een nabijgelegen weerstation. Vervolgens is het essentieel dat u aan de voorwaarden van de nieuwe eco-activiteit voldoet en dat u zich hiervoor hebt ingespannen. 

Op dit moment is het echter onzeker of een melding ‘overmacht’ daadwerkelijk nut heeft. Het is nu namelijk nog niet zeker of RVO de eco-activiteit via een ‘overmacht’ melding ook daadwerkelijk goedkeurt. 

Flynth heeft overleg met RVO en het ministerie van LNV over welke mogelijkheden er openstaan voor agrarische ondernemers die te maken hebben met de gevolgen van de weersomstandigheden. Voor nu is het sowieso raadzaam om relevant bewijsmateriaal te verzamelen. Zoals bijvoorbeeld foto’s en neerslaggegevens. 

Wij staan u bij

Bent u genoodzaakt een ander gewas te telen op uw percelen dan wat is opgegeven in de GO? En overweegt u een melding van ‘overmacht’ in te dienen bij RVO? Neem dan contact op met uw adviseur van Flynth of vul onderstaand formulier in. 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: