Wettelijk minimumloon omhoog: ontdek hoe u hierop anticipeert

 
Wettelijk minimumloon omhoog: ontdek hoe u hierop anticipeert
Gepubliceerd: 18-11-2022, laatst gewijzigd: 25-11-2022

Een van de (Prinsjesdag)maatregelen voor koopkrachtbehoud is een verhoging van het wettelijk minimumloon. Ik vertel u graag wat dit voor u en uw onderneming betekent – én wat u kunt doen om hierop optimaal voorbereid te zijn.

Hoe zit het ook alweer?

Per 1 januari 2023 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 10,15 procent. In onderstaande tabel ziet u de minimumlonen die vanaf 1 januari 2023 gelden en hoe die zich verhouden ten opzichte van 2022.

1-7-2022           1-1-2023           Stijging

Maandloon       € 1.756,20         € 1.934,40        10,15 %

Bij 36 uur          €      11,26        €      12,40        10,15 %

Bij 38 uur          €      10,67        €      11,76        10,15 %

Bij 40 uur          €      10,14        €      11,17        10,15 %

Vanaf 2024: uniform minimumuurloon

In 2024 volgt de introductie van het zogenoemde uniform minimumuurloon. Hiervoor is 36 uur het uitgangspunt. Voor medewerkers in branches en organisaties waarbij het gebruikelijk is 38 of 40 uur te werken, betekent dit een grotere loonstijging dan 10,15 procent. Geldt dit ook voor uw onderneming? In de tabel hieronder ziet u hiervan een rekenvoorbeeld.

Aantal uren

per week          1-7-2022           Op basis van

1-1-2023           Stijging

Bij 38 uur          € 10,67            € 12,40            16,19 %

Bij 40 uur          € 10,14            € 12,40            22,30 %

Onderzoek tijdig uw mogelijkheden

Voor vele sectoren – waaronder fruitteelt en tuinbouw – is dit een forse verhoging van de kosten. Uw winst kan door dit grotere aandeel van de loonkosten aanzienlijk lager uitvallen. De opbrengstprijzen zijn veelal afhankelijk van de markt. Daarom is het belangrijk om – samen met uw adviseur – tijdig te kijken naar de mogelijkheden en kansen.

Wat kunt u doen?

Mogelijk kunt u gebruikmaken van interessante regelingen of zijn er kansen voor (verdere) efficiencyverbetering. Ons advies: kijk nóg kritischer naar uw bedrijfsvoering en stel uzelf o.a. de volgende vragen:

  • Welke arbeidshandelingen kan ik efficiënter inregelen met bijvoorbeeld hulpmiddelen?
  • Is mijn teelt nog rendabel of kan ik deze wellicht beter vervangen?
  • Kan ik mechanisatie toepassen voor bepaalde werkzaamheden?
  • Kan ik met chemische middelen gewasverbetering bereiken, waardoor ik het aantal handmatige werkzaamheden beperk?
  • Kan ik de cafetariaregeling nog toepassen om lagere loonkosten te bewerkstelligen?

Dit zijn belangrijke punten waarop u mogelijk mooie kostenbesparingen kunt realiseren. En waardoor u de stijging van de loonkosten in belangrijke mate matigt of compenseert. Mogelijk zijn er meer opties om de gevolgen van de loonkostenstijging op te vangen.

Laat u adviseren

Hebt u vragen over de verhoging van het wettelijk minimumloon? Wissel eens van gedachten met de Flynth personeelsadviseurs over strategisch personeelsbeleid. Of bent u benieuwd welke kansen voor regelingen en procesoptimalisatie er zijn voor uw organisatie om de stijging op te vangen? Neem contact op met uw adviseur en ontdek de mogelijkheden voor u en uw onderneming.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: