Blog

Weet u het al?

Gepubliceerd: 09-03-2017, laatst gewijzigd: 22-03-2017

15 Maart nadert met rasse schreden. Nog steeds zijn er veel zwevende kiezers. Met 14 partijen die kans maken op zetels in de Tweede Kamer is de keuze nog nooit zo groot geweest.

Opvallend is dat tot op heden door vrijwel alle partijen (behalve 50Plus) de PVV wordt uitgesloten. En de SP geeft duidelijk aan niet met de VVD te willen regeren. Verder zijn er geen uitsluitingen, maar wel voorkeuren…

VVD geeft voorkeur aan een kabinet met D66 en CDA. GroenLinks wil graag met DC, D66, PVDA en SP regeren. PVDA ziet het zitten met GroenLinks en 50Plus met de SP. CDA en D66 houden zich qua voorkeur op de vlakte.

Alle partijen, behalve PVV, geven veel aandacht aan de arbeidsmarkt en dan met name aan flexwerk en de positie van de ZZP’er. Ook willen ze graag de verschillen verkleinen tussen de contractvormen voor werknemers en flexwerkers. En goed nieuws voor werkgevers: vrijwel alle partijen willen lagere werkgeverslasten op arbeid. Daarbij valt het op dat het tweede jaar van de loondoorbetaling  bij ziekte bij de meesten anders geregeld moet worden dan nu. Vergeten wordt dan meestal hoe het verder moet met de jaren daarna, waarin werkgevers ook opdraaien voor  de kosten van de WIA.  

Enkele bij mij in het oog springende voorstellen van de grotere partijen:

Opvallend is dat de VVD als enige van de grotere partijen de cao’s niet meer algemeen verbindend wil verklaren. Dit zal voor veel onrust zorgen op de arbeidsmarkt, maar is ook wel weer begrijpelijk vanuit werkgeversoogpunt. Echter, is dan de vraag of een individuele werknemer zich wel staande weet te houden in de onderhandelingen over zijn arbeidsvoorwaarden?

Verder is het bijzonder dat de PVDA het minimumloon nog eens wil verhogen terwijl er per 1 juli 2017 al een enorme aanpassing ten gunste van de minimumjeugdlonen plaats vindt. Velen zijn zich hier nog niet echt van bewust, maar de impact in met name de loonkosten van werk waar jeugdigen voor worden ingezet zullen enorm zijn.

En ook  CDA doet een duit in het zakje van de werknemer door onder meer te willen dat  voor vader en moeder samen 3 maanden extra ouderschapsverlof wordt geregeld.  

D66 wil dat het vaste contract de norm wordt en het ontslagrecht wordt versoepeld. Dit zal één samenhangend geheel moeten zijn, omdat het anders leidt tot een lappendeken. Maar in ieder geval een mooi streven om meer schot in de arbeidsmarkt te krijgen.

En dan last but not least, GroenLinks wil gratis kinderopvang en betaald ouderschapverlof en uitbreiding van het kraamverlof. Wie dat gaat betalen is niet duidelijk, maar bijna voorspelbaar...

Er zijn vele coalities mogelijk. Het is belangrijk om 15 maart zo strategisch mogelijk te kiezen wanneer je voorkeur hebt voor een bepaalde coalitie. En daarna is het natuurlijk nog maar de vraag of de PVV nog steeds wordt buiten gesloten en is het de vraag wat er bij de onderhandelingen overeind blijft van de oorspronkelijke programma’s

Kortom, ik wens u veel wijsheid en een helderziende blik!

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Helma van Gelsdorp Directeur HR en Verzuimmanagement bij Flynth Helma van Gelsdorp