Nieuws

Veel reacties op oproep voor inbreng rondetafelgesprek

Gepubliceerd: 06-10-2016, laatst gewijzigd: 27-12-2016

Hans Scholte, agrarisch adviseur van Flynth, sloot onlangs aan bij het rondetafelgesprek met de leden van de Tweede Kamer.

Op vrijdag 30 september jl. vroegen we om uw inbreng. Hierop hebben we meer dan 100 reacties gekregen. Op basis van uw en onze bevindingen hebben we een betoog opgesteld. Deze treft u hier aan. 

Het is nu aan de politiek om keuzes te maken en hier gehoor aan te geven.

Grondgebondenheid

Hierbij een samenvatting van de reacties van klanten van Flynth. We merken dat de grondgebondenheid een heel gevoelig thema is. Flynth is absoluut niet tegen grondgebondenheid, maar we hebben het punt genoemd vanwege de administratieve lastendruk en de complexiteit.

Poll

Onder collega’s van Flynth hebben we ook een poll gehouden. Daaruit komt onder andere naar voren dat ruim 11% van de melkveehouders onder bijzonder beheer van de banken valt. En dat ruim 25% van de melkveehouders zichzelf knelgeval voelt door de aangekondigde fosfaatrechten. De uitslag van de poll vind u hier.
  
Tot slot willen wij u hartelijk danken voor uw inbreng!
De politiek is nu aan zet. Wij houden u op de hoogte.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen