Nieuws

Varkensprijzen kelderen: let op dalende voerwinsten

Varkensprijzen kelderen: let op dalende voerwinsten
Gepubliceerd: 15-10-2020, laatst gewijzigd: 05-11-2020

Heeft u een zeugen- en vleesvarkenshouderij, dan zag u de opbrengstprijzen de afgelopen periode waarschijnlijk al dalen. Het eerste kwartaal van 2020 lag de gemiddelde voerwinst nog erg hoog, vanaf het tweede kwartaal veranderde dit. Het is de vraag hoe de rest van het jaar gaat verlopen. Voor u is het natuurlijk van belang om te weten wat u mogelijk te wachten staat, dus we zetten een aantal scenario’s voor u op een rijtje. 

De eerste helft van 2020 zagen de cijfers er nog goed uit, vooral voor zeugenhouders. De biggenprijzen liggen in die periode altijd hoger, maar dit jaar was met meer dan € 70 sprake van een topprijs. Het resultaat was een voerwinst per gemiddeld aanwezige zeug van zo’n € 1.460. 

Deze hoge biggenprijs maakte het de vleesvarkenshouderij wel lastig. Hoewel de uitbetaalprijs gemiddeld gelukkig boven de € 1,70 per kilo geslacht gewicht uitkwam, bleef de voerwinst per gemiddeld aanwezig varken steken op ongeveer € 105. Had u als vleesvarkenshouder in die periode een tegenslag in de technische resultaten, dan zult u dat niveau niet hebben gehaald. 

Gigantische prijsdaling 

Het derde kwartaal zag er helaas niet rooskleurig uit. Covid-19 en de Afrikaanse varkenspest beheersen het sentiment in de markt, met een gigantische daling van de biggen- en vleesprijs als gevolg. Volgens de eerste calculaties lag de voerwinst het derde kwartaal op € 528 per aanwezig zeug en € 90 per gemiddeld aanwezig varken. Een minder sterke daling voor vleesvarkenshouders dus, dankzij de lage biggenprijs en licht aantrekkende vleesvarkensprijs. 

En nu? 

De grote vraag is waar de voerwinsten dit jaar op eindigen. Volgens vleesmarktkenners kan het nog alle kanten op met de prijzen. Om u toch een beeld te geven van wat u kunt verwachten, hebben we voor het vierde kwartaal drie scenario’s vergeleken: 

 

 

 Voerwinst op jaarbasis 

 

 

 Q4-2020 

 

 Q1 t/m Q4 

 Markt 

 

 Zeugen 

 Vleesvarkens 

 

 Zeugen 

 Vleesvarkens 

 scenario 

 

 per g.a.z./ jaar 

 per g.a.v./ jaar 

 

 per g.a.z./ jaar 

 per g.a.v./ jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 

 171 

 128 

 

 895 

 105 

 2 

 

 321 

 113 

 

 933 

 101 

 3 

 

 464 

 110 

 

 968 

 100 

Verwachtingen kwartaal vier

Scenario drie is het gunstigst als u zeugenhouder bent, u realiseert dan dankzij de biggenprijs van € 40 een voerwinst van € 464 per gemiddeld aanwezige zeug. Bent u vleesvarkenshouder dan werkt in dat scenario de hogere biggenprijs juist negatief door op uw resultaat. Vleesvarkenshouderijen zijn het beste af met het eerste scenario, waarin het huidige prijsniveau zich de rest van het jaar doorzet. Daarmee zou de voerwinst in het vierde kwartaal uitkomen op € 128. Voor zeugenhouders is dat scenario dan weer niet te hopen, vanwege de lage biggenprijzen in het vierde kwartaal. 

Voerwinsten in 2020 lager dan in 2019

Laten we nu eens kijken naar de gemiddelde voerwinst over heel 2020. Logischerwijs is daarvoor scenario één het gunstigst voor varkensvleeshouders en scenario drie voor zeugenhouders. Als de huidige prijzen niet veranderen, komt de voerwinst voor zeugenhouders over 2020 met € 895 per gemiddeld aanwezige zeug ruim € 100 lager uit dan in 2019. Herstelt de biggenprijs in het laatste kwartaal naar gemiddeld € 40 per big, dan kunt u op jaarbasis een voerwinst van € 968 verwachten:  € 293 hoger dan als de biggenprijs in het vierde kwartaal op de huidige € 30 blijft steken. 

Heeft u vleesvarkens, reken dan bij onveranderde prijzen op een voerwinst van € 105 per gemiddeld aanwezig vleesvarken. Zouden de prijzen voor zowel biggen als vleesvarkens in het vierde kwartaal stijgen (scenario drie), dan komt u uit op een voerwinst van € 100 per gemiddeld aanwezig vleesvarken, ongeveer tien procent lager dan de voerwinst in 2019. U ontvangt in dit scenario wel een hogere vleesprijs per kilo, maar dat weegt niet op tegen de gestegen biggenprijs. 

Anticipeer op de marktontwikkelingen

Als varkenshouder heeft u geen grip op de ontwikkeling van de markt, maar u kunt er wel op anticiperen. Dat maakt het zo belangrijk om voortdurend dit soort voerwinstscenario’s op te stellen: u ziet direct het prijseffect van mogelijke veranderingen en weet binnen welke bandbreedte uw liquiditeit zich kan bewegen. Daar kunt u dan zo nodig alvast op bijsturen.  Wilt u beter anticiperen op toekomstige marktontwikkelingen, dan ondersteunen de adviseurs van Flynth u daar graag bij. 

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Joan Jansen Senior Bedrijfsadviseur bij Flynth Joan Jansen