Blog

Valse beloftes of gebakken lucht?

Gepubliceerd: 28-02-2017, laatst gewijzigd: 16-03-2022

In het zicht van de verkiezingen buitelen politieke partijen over elkaar heen met mooie ideeën over aanpassingen in de sociale zekerheid. Werkgeversorganisaties maken zich nu ineens erg druk over de programma’s van de partijen. Maar waar waren zij de afgelopen jaren toen bleek dat het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) haar verplichtingen niet na kwam en vele werkgevers en werknemers tekort werd gedaan?

Door AON werd na onderzoek berekend dat de herkeuringsachterstand bij UWV werkgevers 870 miljoen euro kost. Maar liefst 150.000 arbeidsongeschikten hadden jaren geleden al moeten worden herkeurd voor de WIA (Wet Werk en Inkomen na Arbeidsongeschiktheid). De uitkeringen voor deze mensen kost werkgevers jaarlijks minimaal 1,5 miljard euro. Uit onderzoek van het ministerie van SZW is gebleken dat 58% weer (deels) aan de slag zou kunnen. Dat betekent dat het wegwerken van de achterstanden werkgevers jaarlijks 870 miljoen euro zou kunnen besparen.

Minister Asscher beloofde begin 2016 de achterstand nog hetzelfde jaar weg te laten werken. Nu, begin 2017, is de achterstand nog altijd even groot en betalen werkgevers daarvoor de rekening.

En het ziet er helaas niet naar uit dat de achterstand snel wordt weg gewerkt. Uit de laatste cijfers van het UWV blijkt dat het aantal herbeoordelingen bij WIA-uitkeringen in één jaar tijd met slechts 10% is afgenomen. Terwijl het aantal WIA-uitkeringen met 10% toenam.

Ook voor de arbeidsongeschikten die jarenlang ziek zijn, heeft de achterstand nadelige gevolgen. Bij herkeuring wordt ook vastgesteld of de kans op herstel nog aanwezig is. Bij meer dan één op de 5 herkeuringen blijkt nu al dat die kans klein of niet aanwezig is. In die gevallen is er sprake van duurzame arbeidsongeschiktheid en is er recht op een hogere uitkering.

Al die mooie partijprogramma’s ten spijt, wanneer de uitvoering van de regelingen faalt of regelingen onuitvoerbaar zijn, praten we hier slechts over mooie verkiezingspraat en een heleboel gebakken lucht.

Overigens nog wel een tip voor het geval u een langdurige arbeidsongeschikte in dienst heeft die misschien wel meer of helemaal niet meer kan werken. Dwing een herkeuring bij het UWV af om een doorbraak te forceren. De adviseurs van Flynth kunnen u daarbij helpen.

Geschreven door:

Bel: 088 236 73 50

Gerelateerde artikelen

Helma van Gelsdorp Directeur HR en Verzuimmanagement bij Flynth Helma van Gelsdorp