Coronamaatregelen

Update tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw, inclusief fritesaardappelen

Update tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw, inclusief fritesaardappelen
Gepubliceerd: 12-06-2020, laatst gewijzigd: 13-06-2020

Vier weken geleden werden de voorwaarden voor de tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw en fritesaardappelen bekend gemaakt. De afgelopen weken is er steeds meer verduidelijking gekomen over de regeling. Hieronder geven we een samenvatting van de belangrijkste punten voor zowel de fritesaardappelen als de sierteelt en voedingstuinbouw.  

LET OP! Verlenging aanvraagtermijn 

Op 3 juni is bekend gemaakt dat de aanvraagtermijn met 14 dagen is verlengd. Dit betekent dat aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 18 juni, 17:00 uur.

Fritesaardappelen 

Dankzij nauw contact met het RVO wordt steeds duidelijker hoe met specifieke situaties moet worden omgegaan. Nog lang niet alle vragen zijn beantwoord. Hieronder leest u beknopt en puntsgewijs een aantal van de meest relevante antwoorden.

  1. Een zogenaamde ‘ontbindingsvergoeding’ voor aardappelen – al dan niet gelijk aan de contractprijs – waarvoor de contractgever het contract met een vaste prijs wil ontbinden (vaststellingsovereenkomst) wordt in mindering gebracht op de tegemoetkoming uit deze regeling.
  2. Alle aardappelen die met gewascode 2014 (consumptie-aardappelen) in de Gecombineerde opgave 2019 zijn opgegeven én op 15 maart in opslag lagen én daarna niet meer konden worden afgezet, komen in aanmerking. Uiteraard alleen alsook aan de overige voorwaarden van de regeling wordt voldaan. Dit betekent dus dat de aardappelen op 15 maart niet beslist geschikt of bedoeld hoefden te zijn voor de verwerking tot frites. Het gaat er in de kern om dat de aardappelen niet meer konden worden verkocht en er dus een alternatieve bestemming moest worden gezocht zoals benoemd in de regeling.
  3. Als u de aardappelen aan de eigen koeien wilt voeren (in geval van een gemengd bedrijf) of wilt leveren aan de buurman met eigen transport, dan kan dat.  Om dan in aanmerking te kunnen komen voor de tegemoetkoming zijn volgens RVO wel aanvullende documenten, zoals een taxatierapport, vereist. Dit zal dan specifiek met RVO afgestemd dienen te worden.
  4. Bij deelteelt is het mogelijk dat de teler, die alleen de oogst en afzet voor zijn rekening neemt, in aanmerking komt voor de tegemoetkoming.​​​​​​​
  5. Als u deelneemt aan een aardappelpool, dan komt u ook in aanmerking voor de tegemoetkoming als u verder ook voldoet aan de voorwaarden.

Hebt u hierover nog vragen of wilt u een aanvraag indienen, dan is ons team beschikbaar. Wij zijn bereikbaar via subsidie@flynth.nl, telefoonnummer 088 236 77 77, of neem contact met ons op via ons contactformulier.

Sierteelt/voedingstuinbouw 

Voor de sierteelt en voedingstuinbouw geldt dat de tegemoetkoming afhankelijk is van omzetdaling c.q. daling brutowinst daar waar het een groothandelsbedrijf betreft. Een groot aantal bedrijven heeft, via Glastuinbouw Nederland, laten weten dat de cijfers geen realistisch beeld geven als gevolg van groei of wijziging teelt.

Op dit moment ligt er een voorstel bij de Europese Commissie voor een aanpassing van de regeling. De EC moet haar goedkeuring geven dat bij de bepaling van het omzetverlies rekening wordt gehouden met het groeiscenario. Op dit moment is nog onduidelijk wanneer hierover uitsluitsel komt.

Voor die ondernemers in de sierteelt en voedingstuinbouw die te maken hebben met groei of wijziging in teelt, wordt bij de aanvraag wel ingespeeld op de mogelijke wijziging.

Als u hierover nog vragen hebt, of nog een aanvraag wilt indienen, neem dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar via subsidie@flynth.nl, telefoonnummer 088 236 77 77, of neem contact met ons op via ons contactformulier.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Hendrik Jan Bos

HendrikJan.Bos@flynth.nl