Nieuws

Uitfasering pensioen in eigen beheer – voortgang

Gepubliceerd: 26-01-2017, laatst gewijzigd: 22-03-2017

Op 23 januari 2017 heeft staatssecretaris van Financiën Wiebes een novelle (een zogenaamde inhoudelijke aanpassing) bij het wetsvoorstel voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer gepubliceerd. Tijdens de behandeling van het oorspronkelijke wetsvoorstel in de Eerste Kamer kwam naar voren dat er mogelijk een enorm lek zou ontstaan bij de heffing van de vennootschapsbelasting. Daardoor zou de geschatte extra opbrengst van het wetsvoorstel van ca. € 2 miljard mogelijk omslaan in een tekort van enkele miljarden. Er ontstond grote onzekerheid bij Financiën en toen is besloten om de behandeling uit te stellen en nader onderzoek uit te voeren.

Uiteindelijk blijkt nu toch dat dit heffingslek niet bestaat omdat in de ontstane paniek even over het hoofd was gezien dat al was voorzien in de reparatie van dit lek. Het onderzoek heeft juist aangetoond dat de betreffende bepaling zelfs te strikt is en dat hierin enige versoepeling moet worden aangebracht.

De gevolgen voor de praktijk

Voor de te maken keuzes, afkopen, omzetten dan wel premievrij laten van de pensioenverplichting, verandert dus uiteindelijk niets. Wat dat betreft kunt u dus verder gaan op het – mogelijk – al ingeslagen pad.

Het belastinglek dat zo gevreesd werd, zou bestaan uit een aftrek van de winst vanwege (toekomstige) indexeringslasten voor een zogenaamd intern Pensioen Eigen Beheer. Dat wil zeggen dat de pensioenverplichting is ondergebracht bij dezelfde vennootschap als waar de pensioengerechtigde in dienst is. Dit heffingslek blijkt nu dus niet te bestaan omdat het in het oorspronkelijke voorstel al gedicht was.

De versoepeling die nu is aangebracht betreft alleen situaties waarbij sprake is van een zogenaamde extern Pensioen Eigen Beheer. Hierbij is de pensioengerechtigde in dienst is bij de ene vennootschap maar de pensioenverplichting wordt opgebouwd bij en uitgevoerd door een andere vennootschap, veelal een echte pensioen-BV. Het betreft een technische aanpassing waarbij alsnog een aftrek wordt toegestaan op de winst voor in het verleden betaalde maar nog niet in aftrek gebrachte premies voor (toekomstige) indexatielasten. Het betreft slechts een kleine groep van rond 6% van de directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) die in vergelijking met de hele groep anders ten onrechte benadeeld zou worden, aldus de staatssecretaris.

Verdere voortgang van de behandeling

Over deze novelle wordt op donderdag 9 februari 2017 gestemd in de Tweede Kamer. Vervolgens wordt de behandeling in de Eerste Kamer voortgezet en daarin wordt de stemming verwacht op 7 maart 2017. De datum van inwerkingtreding wordt dan verwacht op 1 april 2017. De eerder gegeven coulancetermijn van drie maanden blijft van toepassing en zal dan op zijn vroegst ingaan op 1 april 2017. Er is dan nog ruimte voor aanpassingen (bijv. voor het stopzetten van de opbouw van de oude pensioenregelingen en het overbrengen van extern verzekerde pensioenen) tot en met 30 juni 2017.

Wilt u verdere informatie? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij Flynth of met een fiscalist van de dichtstbij gelegen vestiging van Flynth.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Ed Schregardus

Ed.Schregardus@flynth.nl