nieuws

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud
Gepubliceerd: 18-03-2020, laatst gewijzigd: 21-03-2020

De afgelopen dagen is veel gesproken over de regeling werktijdverkorting. In veel gevallen hebben wij contact gehad met ondernemers, informatie verstuurd en geadviseerd. Het kabinet heeft op dinsdagavond 17 maart jl. een breed pakket aan maatregelen aangekondigd om u als ondernemer in de komende maanden financieel te steunen. Dit heeft ook gevolgen voor de bestaande regeling Werktijdverkorting.

Wat heeft het kabinet besloten over de regeling Werktijdverkorting?

 • De regeling kan niet meer worden aangevraagd.
 • De regeling wordt per direct vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Wat betekent dit voor u?

 • Situatie 1: U heeft al Werktijdverkorting aangevraagd en u heeft een vergunning ontvangen.
  Uw vergunning blijft van kracht. Indien u na afloop van de vergunning verlenging wilt, moet u gebruikmaken van de nieuwe regeling.
 • Situatie 2:  U heeft al werktijdverkorting aangevraagd, maar nog geen vergunning ontvangen.
  Uw aanvraag zal behouden blijven, maar gezien worden als een aanvraag voor de NOW. U zult aanvullende vragen toegestuurd krijgen.
 • Situatie 3: U heeft nog geen aanvraag ingediend. U wacht op meer berichtgeving vanuit het Ministerie en vraagt de NOW aan bij het UWV zodra dit mogelijk is.

Wat houdt de regeling (in grote lijnen) in?

 • U kunt bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies).
 • De regeling wordt losgekoppeld van de WW, waardoor aanvragen sneller kunnen verlopen en de door uw werknemers opgebouwde WW-rechten gehandhaafd blijven.
 • Voorwaarden:
  • u verwacht een omzetverlies van minimaal 20%, gerekend vanaf 1 maart 2020;
  • u mag geen personeel ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen;
  • u betaalt 100% van het loon door;
  • de regeling geldt ook voor flexibele arbeidscontracten (oproepovereenkomsten).
 • Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming.
 • De tegemoetkoming wordt naar rato van het omzetverlies berekend (bijvoorbeeld 50% van de omzet is aantoonbaar weggevallen; de tegemoetkoming bedraagt dan 50% x 90% = 45% van de loonsom).
 • Het UWV zal achteraf vaststellen wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Voor grote aanvragen is dan een accountantsverklaring vereist.
 • Bij definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt een correctie plaats indien er sprake is geweest van een daling van de loonsom. Achteraf kan pas worden vastgesteld of het voorschot te ruim of te beperkt is geweest. Er zal dan nabetaling of terugvordering aan de orde kunnen zijn.
 • Er is na afloop van deze periode nog een verlenging van 3 maanden mogelijk.

Wij realiseren ons dat deze situatie vragen oproept of dat u aanvullend advies nodig heeft. Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Rick van den Bos

Rick.vandenBos@flynth.nl