nieuws

Think BIK en investeer

Think BIK en investeer
Gepubliceerd: 23-10-2020, laatst gewijzigd: 26-10-2020

‘Blijf investeren, ook in crisistijd’ is het credo van de overheid. Om het bedrijfsleven te stimuleren juist nú te investeren, heeft het kabinet extra maatregelen genomen. Bijvoorbeeld de baangerelateerde investeringskorting (BIK). De adviseurs van Flynth helpen u hier graag mee verder. 

Het kabinet heeft in de Miljoenennota extra geld opgenomen voor innovatie, strategisch personeelsbeleid en duurzaamheid. Daarnaast is de baan gerelateerde investeringskorting (BIK) een uitgelezen kans om een deel van de investeringen in een nieuw bedrijfsmiddel af te trekken van de af te dragen loonheffing en premies volksverzekeringen. 

De BIK in een notendop 

Belangrijk om te weten is dat de BIK wordt verrekend met de af te dragen loonheffing. Dit betekent dat deze regeling alléén interessant is voor bedrijven met personeel.  

De BIK is bedoeld om tijdens de huidige economische crisis investeringen te stimuleren. Hoewel het wetsvoorstel nog niet is goedgekeurd, lijken dit de voorwaarden te worden: 

  • U moet de beslissing tot investeren in het bedrijfsmiddel op of na 1 oktober 2020 hebben genomen. 

  • Het bedrijfsmiddel moet in 2021 – en uiterlijk op 31 december 2022 – volledig zijn betaald. Let op: een volledige betaling in 2020 voldoet niet. 

  • U moet het bedrijfsmiddel binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik hebben genomen. 

Houd er ook rekening mee dat het om een niet eerder gebruikt bedrijfsmiddel moet gaan. De BIK geldt niet voor verbeteringen van een bedrijfsmiddel of voortbrengingskosten van een bedrijfsmiddel (eigen productie). 

Hoogte investeringskorting 

Bij investeringen tot 5 miljoen euro per kalenderjaar is de korting 3 procent van het investeringsbedrag. Voor investeringen boven de 5 miljoen euro geldt een korting van 2,44 procent. Daarnaast geldt voor iedere aanvraag een ondergrens van 1.500 euro per bedrijfsmiddel én 20.000 euro per aanvraag. 

BIK aanvragen 

Vanaf 1 september 2021 kunt u een BIK-aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het is mogelijk om één keer per kwartaal een BIK-verklaring aan te vragen. Uiteraard kan Flynth Subsidieadvies deze aanvraag voor u verzorgen.  

Na afgifte van een BIK-verklaring kan de BIK worden verrekend met de af te dragen loonheffing en premies volksverzekeringen.  

Samenloop met andere investeringsregelingen 

U kunt de BIK inzetten náást de al bestaande investeringsregelingen, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA). Door voortijdig af te stemmen met een van de subsidieadviseurs van Flynth, kunt u een maximaal rendement behalen op uw investering(en). 

Meer informatie 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de BIK of andere investeringsregelingen? Neem contact met ons op via ons contactformulier

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Marianne van der Spek - van Hof

Marianne.vanderSpek@flynth.nl