nieuws

Subsidie voor melkvee van zeldzame runderrassen

Subsidie voor melkvee van zeldzame runderrassen
Gepubliceerd: 27-07-2020, laatst gewijzigd: 30-07-2020

De subsidiemodule ‘Melkvee van zeldzame runderrassen’ wordt van 1 september t/m 30 september 2020 opengesteld. Per melkkoe die behoort tot een zeldzaam runderras kan € 150,- subsidie worden aangevraagd. De subsidie is niet bedoeld voor zoogkoeien. De toewijzing geschiedt op basis van volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

Algemeen

De subsidie ‘Melkvee van zeldzame runderrassen’ is bedoeld om melkveehouders met melkkoeien van een zeldzaam runderras te ondersteunen. De subsidie is een tijdelijke maatregel met als doel om in het nieuwe GLB een definitieve ondersteuning te kunnen bieden voor zeldzame (runder)rassen. Vooralsnog wordt de subsidie in 2020 en 2021 eenmaal per jaar opgesteld. Bij verder uitstel van het nieuwe GLB volgt mogelijk nog een openstelling in 2022. Een melkveebedrijf dat voldoet aan de voorwaarden kan deze subsidie bij elke openstelling (opnieuw) aanvragen.

Doel van de subsidie

De subsidie is bedoeld voor melkkoeien van zeldzame runderrassen waarvan de geproduceerde melk wordt geleverd aan een melkfabriek of zelf wordt verzuiveld. Voor deze melkkoeien zijn fosfaatrechten nodig. 

Door het fosfaatrechtenstelsel is het mogelijk economisch interessanter om melkkoeien van hoogproductieve runderrassen te houden. Om melkveehouders te stimuleren ook melkkoeien van zeldzame runderrassen te houden, kan voor deze dieren subsidie worden aangevraagd.

Zeldzame runderrassen

De subsidie is bedoeld voor melkveehouders met melkkoeien van een zeldzaam runderras. Onder zeldzame runderrassen wordt verstaan: Brandrood rund, Fries-Hollands vee (zwartbond), Groninger blaarkop, Lakenvelder en Roodbont Fries vee.

Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt € 150,- per ‘gemiddeld’ aanwezig raszuiver dier (minimaal 87,5% raszuiver). De subsidie bedraagt, vanwege de-minimissteun, maximaal € 20.0000 over drie kalenderjaren. Indien door deze subsidie het de-minimissteunplafond wordt overschreden, zal de subsidie evenredig met de overschrijding worden verlaagd.

Gemiddeld aantal melkkoeien

Het gemiddelde aantal dieren wordt bepaald door het aantal in I&R geregistreerde melkkoeien van een zeldzaam runderras, dat voor subsidie in aanmerking komt, op 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november in het jaar voorgaand aan het jaar van de subsidieaanvraag bij elkaar op te tellen en te delen door vier.

Budget

Voor de openstelling in 2020 is € 500.000 beschikbaar.

Voorwaarden

  • De melkkoeien zijn in het I&R systeem gevlagd als zeldzaam ras. 
  • De melk van de melkkoeien, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, wordt geleverd aan een melkfabriek of wordt zelf verzuiveld. Zoogkoeien komen daardoor niet in aanmerking voor subsidie.
  • Er wordt voldaan aan de regels van de de-minimisverordening.

Aanvragen

De subsidie kan van 1 september t/m 30 september 2020 worden aangevraagd via mijn.rvo.nl. De toewijzing vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Bij de aanvraag moeten o.a. de volgende gegevens worden meegestuurd:

  • Gegevens van de aanvrager, inclusief het KvK-nummer van het bedrijf.
  • Het aantal melkkoeien van zeldzame runderrassen waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
  • Een verklaring de-minimissteun.

De-minimisverklaring

Middels de de-minimisverklaring verklaart de aanvrager hoeveel de-minimissteun in het verleden is ontvangen om dit eventueel met het uit te keren bedrag te verrekenen. 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Rinus Wientjens

Rinus.Wientjens@Flynth.nl