Nieuws

Subsidie in Gelderland voor investeringen die het milieu ontzien

Gepubliceerd: 07-06-2019, laatst gewijzigd: 07-06-2019

De provincie Gelderland stelt samen met het waterschap en Europa subsidie beschikbaar om emissies naar het oppervlaktewater te verminderen en de bodemstructuur te verbeteren.
Deze POP3 subsidie Fysieke investeringen DAW 2019 is opengesteld van 27 mei 2019 tot en met 8 juli 2019, 17:00 uur.

Voor wie

Landbouwers of een groep van landbouwers die een samenwerkingsverband zijn aangegaan zoals omschreven in de verordening, kunnen een aanvraag indienen.

Hoeveel subsidie

De subsidie bedraagt 40% en heeft een maximale hoogte van € 20.000,-  per aanvraag.

Voorwaarden

De investeringen die voorkomen op de investeringslijst komen in aanmerking voor subsidie.

Er wordt subsidie verstrekt voor investeringen die:

  • emissie van mest en nutriënten tegengaan (voorbeelden: teeltsysteem zacht fruit, fertigatie GPS gestuurd bemesten, herinrichten van het erf, permanente kuilafdekinstallatie)
  • emissie van gewasbeschermingsmiddelen tegengaan (voorbeelden: mechanische onkruidbestrijding, GPS gestuurd of driftbeperkend spuiten, boomgaardspuit, machinewasplaats, gesloten vul- en doseersysteem)
  • het water beter vasthouden (voorbeelden: plaatsen van een stuw, verhogen van een duiker, onderwaterdrainage)
  • de structuur van de bodem ontzien (voorbeelden: brede banden met bandendrukwisselsysteem, schijveneg in combinatie met verkruimelrol, ecoploeg, mulchmachine).
     
Toekenning subsidie op basis van rangschikking

De rangschikking vindt plaats op basis van een puntenscore. Bij meerdere investeringen wordt een gemiddelde score bepaald.

Vergroot uw kans op subsidie, dien tijdig in

Wacht niet tot de laatste dag om een aanvraag in te dienen. Aanvragen die voor 21 juni worden ingediend, worden door de subsidieverstrekker nog getoetst op ontvankelijkheid. De aanvrager wordt dan nog de mogelijkheid geboden om ontbrekende bijlagen toe te voegen.

Meer informatie

De subsidieadviseurs van Flynth hebben veel ervaring met deze en soortgelijke subsidieaanvragen. Zij helpen u graag met het in kaart brengen van uw mogelijkheden en het indienen van een aanvraag.

Neem voor meer informatie, het stellen van vragen of het indienen van een aanvraag contact op met Geert Bruns via 088 - 236 77 77 of met subsidie@flynth.nl.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Geert Bruns

geert.bruns@flynth.nl