Nieuws

Subsidie in Drenthe voor ondersteuning duurzame projecten

Gepubliceerd: 22-08-2017, laatst gewijzigd: 28-08-2017

De provincie Drenthe heeft als doel om in 2050 energieneutraal te zijn. Ondersteunt u een duurzaam project dat hieraan bijdraagt? Wellicht komt u in aanmerking voor subsidie. U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die passen binnen de onderdelen ‘Groene Energie Afspraak’ en ‘Expeditie Energie Neutraal Wonen’.

Groene Energie Afspraak
Op basis van dit onderdeel kunnen rechtspersonen subsidie aanvragen voor:

 • productie van biobrandstoffen (geen biobrandstoffen op basis van voedingsgewassen)
 • aanleg van energie-infrastructuur in steungebieden
 • exploitatiesteun ter bevordering van energie die is opgewekt in kleinschalige installaties en afkomstig is uit hernieuwbare bronnen
 • aanleg van stadsverwarming en -koeling
 • investeringssteun ter bevordering van energie uit hernieuwbare energiebronnen
 • onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten
 • investeringssteun voor onderzoeksinfrastructuur
 • investeringssteun om ondernemingen in staat te stellen verder te gaan dan Unienormen over milieubescherming of om - bij ontbreken van Unienormen - het niveau van milieubescherming te verhogen
 • investeringssteun voor energie-efficiëntiemaatregelen
 • energie-efficiëntieprojecten in gebouwen
 • aanleg van energie-infrastructuur buiten de steungebieden
 • andere projecten op het gebied van duurzame energie

Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt ten hoogste 50 procent van de totale projectkosten met een maximum subsidiebedrag van 500.000 euro.

 

Expeditie Energie Neutraal Wonen
Op basis van dit onderdeel kunnen energiecollectieven of bewonersgroepen uit de provincie Drenthe subsidie aanvragen voor professionele ondersteuning voor het oprichten van een energiecollectief en/of het opzetten van een lokaal energieproject.

Hoogte subsidie
De hoogte van de subsidie bedraagt 100 procent van de subsidiabele kosten met een maximum van 10.000 euro.

Aanvraag indienen
U kunt een aanvraag indienen t/m 31 december 2019 bij de provincie Drenthe. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen. Het subsidieplafond is als volgt:
 

 • Groene Energie Afspraak
  1,7 miljoen euro
   
 • Expeditie Energie Neutraal Wonen
  300.000 euro


Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail subsidiedesk@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 77 77.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777