Nieuws

Stikstof – Steeds meer duidelijkheid over gevolgen PAS-uitspraak

Gepubliceerd: 06-02-2020, laatst gewijzigd: 18-03-2020

‘Gevolgen stikstofuitspraak steeds beter te duiden’

Welke gevolgen heeft de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS)? Dat is wat iedereen uiteindelijk toch wil weten. Bas Kolkman, adviseur bedrijfslocatie bij Rombou, een 100 procent dochteronderneming van Flynth: ‘De spelregels voor vergunningverlening zijn bekend. We weten dus steeds beter waar onze klanten aan toe zijn.’

De uitspraak van de Raad van State over het PAS op 29 mei 2019 heeft veel onrust veroorzaakt. Gelukkig is er inmiddels het nodige duidelijk geworden op stikstofgebied. ‘De provincies hebben begin december 2019 nieuwe beleidsregels vastgesteld, die op 13 december in werking zijn getreden’, zo vertelt Bas Kolkman. ‘Dit betekent dat de spelregels voor vergunningverlening bekend zijn. Alleen lijkt dit nog niet tot iedereen doorgedrongen.’

Uitleg beleidsregels

Kolkman laat dan ook graag zijn licht schijnen op de nieuwe beleidsregels. ‘Voor melkveehouders die voor 29 mei 2019 een natuurvergunning hadden en uitvoering hebben gegeven aan die vergunning verandert er niets. Veel mensen zijn bang dat hun vergunning als gevolg van de stikstofuitspraak is vervallen, maar dat is dus niet zo.’ Voor mensen met een PAS-melding ligt de zaak anders. ‘De minister heeft aangekondigd alle PAS-meldingen te legaliseren, aangezien deze bedrijven hebben gewerkt volgens het toen geldende beleidskader voor stikstof. Dit is belegd bij de provincies, maar ik schat in dat er nog wel enige tijd overheen zal gaan voordat dit is gebeurd. Bedrijven met een PAS-melding blijven dus in onzekerheid zitten.’

Duidelijkheid over uitbreiding

Ook voor melkveehouders die hun bedrijf willen uitbreiden en hier geen vergunning voor hebben, is meer bekend. ‘Uitbreiden of wijzigen mag, maar de stikstofdepositie mag niet toenemen’, aldus Kolkman. ‘Er zijn twee mogelijkheden: intern salderen of extern salderen. Bij intern salderen maakt een bedrijf stikstofruimte vrij binnen het eigen project of op de eigen locatie. Bijvoorbeeld door emissiearme technieken toe te passen.’ Bij extern salderen neem je als melkveehouder stikstofruimte over van een ander bedrijf dat geheel of gedeeltelijk stopt. ‘Daarbij geldt wel een maximum: er mag maximaal 70 procent van de stikstofruimte (ammoniakemissie) worden overgenomen.’

Rol provincies

De provincies moeten een gebiedsgerichte aanpak ontwikkelen. ‘Daarbij bekijken ze per Natura2000-gebied de stikstofsituatie en brengen ze in kaart welke maatregelen ze moeten nemen.’ Kolkman verwacht dat de gevolgen in Brabant, Gelderland, Overijssel en een deel van Drenthe het grootst zijn. ‘De kritische depositiewaarde verschilt uiteraard per gebied, maar je kunt wel stellen dat er een deken van stikstofdepositie over Zuidoost-Nederland ligt. Voor melkveehouderijen die dicht bij een Natura2000-gebied liggen, kunnen de gevolgen dan ook groot zijn. Ik kan me zo voorstellen dat provincies met hen in gesprek gaan over vrijwillige of zelfs verplichte uitkoop.’

Uw stikstofsituatie in beeld

Volgens Kolkman zitten – ondanks de toegenomen duidelijkheid – nog steeds veel bedrijven met vragen. ‘Voor mijn werk spreek ik veel boeren. Iedereen vindt het lastig om de precieze gevolgen in beeld te krijgen.’ Hij vertelt dat Flynth bedrijven door middel van het stikstofspreekuur net wat meer duidelijkheid wil bieden. ‘Onder de noemer “Uw stikstofsituatie in beeld” krijgen klanten voor een vast bedrag een rapport waarbij we alles op een rij zetten: hun vergunningen, hun huidige situatie en hun toekomstplannen. Uiteraard bieden we ook inzicht in wat dit alles voor hen betekent. Zo nemen we onzekerheid en ongerustheid weg en krijgen bedrijven inzicht in wat er in hun situatie nog wél kan.’

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Bas Kolkman

Bas.Kolkman@flynth.nl