Startend franchisenemer in de standstill-periode

Startend franchisenemer in de standstill-periode
Gepubliceerd: 16-11-2021, laatst gewijzigd: 17-11-2021

Wat gaat u als startend franchisenemer doen in de standstill-periode? 

In mijn vorige column schreef ik over de noodzaak van de standstill-periode. Hét moment voor een startende franchisenemer om in actie te komen. Deze vier weken gaan van start wanneer de franchiseorganisatie alle benodigde informatie heeft overhandigd en het Precontractueel Informatiedocument (PID) door beide partijen is ondertekend. 

Het pakket aan informatie moet de beoogde franchisenemer in staat stellen om een reële inschatting te maken van de kans op toekomstig succes en de risico’s die hem/haar in het ondernemerschap te wachten staan. De voordelen van ondernemen in een franchiseformule moeten opwegen tegen de risico’s. Dat klinkt als een logische uitleg van de onderzoeksplicht. Maar tegelijkertijd blijft de uitleg vaag als u niet goed weet wat u precies moet doen.  

Hieronder som ik op wat een beoogd franchisenemer zoal aan informatie kan verwachten. Dit is onder te verdelen in algemene informatie en informatie die te maken heeft met zijn/haar toekomstige franchisevestiging. 

Algemene informatie 

 • Franchiseovereenkomst, inclusief bijlagen; 

 • Franchisehandboek; 

 • Te betalen vergoedingen, opslagen of andere financiële bijdragen of benodigde investeringen; 

 • De manier waarop overleg tussen de franchisegever en de beoogde franchisenemer plaatsvindt; 

 • Het vertegenwoordigende orgaan van de franchisenemers; 

 • De mate waarin de franchisegever in concurrentie kan treden met franchisenemers (eventueel afgeleide van formule); 

 • Informatie over de financiële positie van de franchisegever. 

Informatie gericht op de franchisenemer 

 • Het (exclusieve) verzorgingsgebied van de beoogde franchisenemer; 

 • Omzet-gerelateerde gegevens die voor de bedrijfsvoering van belang zijn; 

 • Financiële gegevens met betrekking tot de locatie of bij gebrek daaraan, financiële gegevens van een of meer vergelijkbaar geachte vestigingen. 

Hoe bereid u zicht voor? 

Ik kan me goed voorstellen dat u als startend franchisenemer snel verdrinkt in het grote pakket aan informatie (soms tot wel 300 pagina’s of meer!). Waar doet u nou verstandig aan qua voorbereiding? Wat is de rode lijn in de onderzoeksplicht? Mijn advies: zorg dat u een bedrijfsplan schrijft dat u aan de franchiseorganisatie kunt presenteren. Dit helpt om met duidelijke onderbouwing te komen tot een go or no go-keuzemoment. 

Focus op een uitwerking van deze vragen 

 • Wat zijn de kansen, bedreigingen, sterktes, en zwaktes en hoe speelt u daar op in? Dit is de strategische richting als onderbouwing van uw onderbuikgevoel. 

 • Welke omzet is haalbaar? Laat een onafhankelijk vestigingsplaatsonderzoek uitvoeren waar u op kunt bouwen.   

 • Wat gaat u kopen en wat krijgt u ervoor? Dit geeft u inzicht in een investeringsbegroting 

 • Hoe gaat u de investering betalen? Breng de financieringsbehoefte in kaart en communiceer met geldverstrekkers.  

 • Hoe ziet de winst- en verliesrekening er de komende vijf jaar uit? Maak een exploitatiebegroting op basis van een benchmark. Maak ook een ‘worstcasescenario’.  

 • Welke remweg is aanwezig in de exploitatie? Breng de kasstromen in beeld op basis van de benodigde privé uitgaven en aflossingsverplichtingen. 

Pas wanneer u echt gelooft in het plan en het financiële gedeelte zich laat rondrekenen, is er voldoende zekerheid om van start te gaan als franchisenemer. Zo zet u onzekerheid om in een comfortabele positie en heeft u houvast om te kunnen sturen. Dit geeft vertrouwen in uzelf maar ook in de franchisesamenwerking. Samen staat u veel sterker! 

Komt u er niet uit of zijn de risico’s niet goed te overzien? Schakel dan een onafhankelijk adviseur in om je verder te helpen.     

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Ivo Bleeker Adviseur Deal Advies bij Flynth Ivo Bleeker