Eindejaarstip 2021

Sluit diverse administraties op elkaar aan

Sluit diverse administraties op elkaar aan
Gepubliceerd: 19-11-2021, laatst gewijzigd: 30-11-2021

Onderzoek aan het einde van 2021 zo snel mogelijk of de loonadministratie en de financiële administratie wel volledig op elkaar aansluiten. Mochten een of meer (belaste) uitbetaalde vergoedingen per abuis niet zijn verwerkt in de loonadministratie, dan zijn over deze vergoedingen geen loonheffingen ingehouden of eindheffingen afgedragen. Bij het maken van de aansluiting tussen de loon- en de financiële administratie worden zulke afwijkingen duidelijk. De verschuldigde loonheffingen kunt u vervolgens alsnog afdragen. Dit kan mogelijk in de vorm van een eindheffing gebeuren zodat u hiermee uw personeel ook niet meer hoeft lastig te vallen in de vorm van inhouding op hun salaris.

Tip

Wilt u een loonbestanddeel als gerichte vrijstelling aanmerken of onder de vrije ruimte brengen? Dan moet u in beginsel dat loonbestanddeel uiterlijk op het moment dat de werknemer het loon geniet aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. Uit het Handboek Loonheffingen blijkt dat als u een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling niet hebt opgenomen als eindheffingsloon en ook niet als loon van de werknemer, de Belastingdienst ervan uitgaat dat de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling loon van uw werknemer is als deze is gegeven in een vorig kalenderjaar. In een aantal gevallen is het mogelijk om dat te voorkomen door vooraf een bepaalde verklaring op te nemen in uw administratie. Uw Flynth-adviseur helpt u graag daarbij.  

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Peter Furer Senior Beleidsadviseur Belastingen bij Flynth Peter Furer