advies

Samenwerking kan pacht zijn

Samenwerking kan pacht zijn
Gepubliceerd: 14-12-2021, laatst gewijzigd: 18-03-2022

Een serieuze waarschuwing; die gaf het Pachthof Arnhem onlangs weer aan boeren en hun adviseurs die het pachtrecht onderschatten. Samenwerken kan pacht zijn, wat betekent dat als de samenwerking stopt het gebruiksrecht van grond of gebouwen doorloopt? Onderstaande recente rechtszaak biedt hierover meer helderheid.  

De situatie in het kort 

In deze zaak ging het om het volgende: A pachtte van B vanaf 2015 in een tweejarige geliberaliseerde pachtovereenkomst 12,5 hectare landbouwgrond. Na afloop daarvan hebben ze in 2017 een vennootschap onder firma opgericht, waarbij B die grond in gebruik en genot inbracht. A eist vervolgens bij de rechter vastlegging van reguliere pacht. En met succes. 

De beoordeling van het Pachthof 

Het Pachthof noemt allereerst het uitgangspunt bij de beoordeling: “Een maatschap of vennootschap onder firma kan tevens een pachtovereenkomst omvatten als de ene vennoot overwegend grond inbrengt en de andere vennoot zijn arbeid. Het feit dat binnen de vennootschap meer afspraken bestaan dan alleen de ingebruikgeving van grond en de tegenprestatie, brengt niet zonder meer mee dat daar niet ook een pachtovereenkomst in begrepen kan zijn.”  Samenwerken kan dus pacht zijn, afhankelijk van de exacte inhoud van de afspraken. 

Een overeenkomst is pacht als het voldoet aan de wettelijke definitie: A verkrijgt van B een gebruiksrecht op grond of gebouwen voor bedrijfsmatige landbouw en is daarvoor een tegenprestatie verschuldigd. Betreft het alleen grond dan kunnen partijen kiezen voor tijdelijke (geliberaliseerde) pacht, zoals A en B in 2015 ook deden. 

Doorslaggevend 

In deze zaak was doorslaggevend dat de VOF in 2017 geen verandering bracht in de afspraken over de grond, behalve dan dat A en B niet kozen voor geliberaliseerde pacht. A had nog steeds het gebruiksrecht en betaalde daar ook voor. Weliswaar verrichte B wel activiteiten in het bedrijf, maar niet anders dan voordat er een VOF was. Duidelijk werd dat de VOF alleen een fiscale reden had: uitstel van het staken van de onderneming van B. 

De inhoud van de VOF-akte is wel belangrijk, maar niet bepalend. Het gaat altijd om het totaal aan afspraken. In dit geval was bijvoorbeeld in de akte vermeld dat B voor zijn inbreng een winstpercentage kreeg. Maar in feite was de afspraak dat A aan B dezelfde vergoeding bleef betalen. De afspraken bleven dus voldoen aan de definitie van pacht. 

Omdat er in dit geval geen redenen waren om de overeenkomst te vernietigen, en ook niet om die vast te leggen als geliberaliseerde pacht, is het resultaat een regulier pachtovereenkomst met alle bescherming die de wet de pachter biedt. Als de samenwerking stopt loopt de pacht door. 

Heeft u vragen of opmerkingen gerelateerd aan het pachtrecht voor uw situatie? Neem dan contact op met uw Flynth adviseur.  

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Christiaan van Harten Senior Juridisch Adviseur bij Flynth Christiaan van Harten