Rwandese tuinbouw rendabeler maken

 
Rwandese tuinbouw rendabeler maken
Gepubliceerd: 22-08-2019, laatst gewijzigd: 03-08-2022

Telers in Rwanda maken graag gebruik van de Nederlandse land- en tuinbouwkennis. In het project HortInvest Rwanda geeft Flynth in consortiumverband workshops over strategische planning en financieel management aan Rwandese landbouwcoöperaties. Een mooi staaltje FlynthFocus op internationaal niveau.

Rwandese coöperaties in de land- en tuinbouwsector hebben net als Nederlandse telersverenigingen te maken met uiteenlopende strategische vraagstukken. Vooral als het gaat om productvernieuwing, ketensamenwerking, verduurzaming van bedrijfsprocessen en het financieren van investeringsplannen en innovaties. De coöperaties oriënteren zich op nieuwe producten en markten en zoeken naar rendabele business cases met tuinbouwgewassen.

Bestaansrecht en klantbehoeften

Flynth organiseerde voor deze coöperaties vijfdaagse workshops voor strategische oriëntatie. Dit deden we aan de hand van het Business Model Canvas en analyses van klantsegmenten en waardeproposities vanuit onze FlynthFocus-dienstverlening. We formuleerden samen met de telers hun missie en hun kernwaarden. Ook analyseerden we de supply chain en de klantsegmenten. Wat is het bestaansrecht van de coöperatie? Welk hoger doel streeft ze na? Welke klantsegmenten bedient ze en wie zijn de ketenspelers? Daarna keerden we de blik naar binnen: voorzien de producten en diensten in een behoefte? Wat heeft de coöperatie nog meer aan producten of diensten nodig om zich te kunnen onderscheiden? Samen keken we wat er nodig was om tot een optimale waardepropositie te komen, zowel op het niveau van de coöperatie als de individuele boer, en hoe we deze konden vertalen naar concrete strategische doelstellingen.

Strategieën en businessplannen

Om tot deze strategische doelstellingen te komen stelden we vast wat het verdienmodel is van de coöperatie en hoe rendabel de productie van bepaalde gewassen is op het niveau van de boeren en tuinders. Ook onderzochten we of de strategie financierbaar is en of de geplande investeringen daadwerkelijk zullen leiden tot betere financiële resultaten. Uiteindelijk kwamen de coöperaties tot businessplannen. In een vervolgtraject gingen de coöperaties aan de slag met nadere concretisering van de plannen en acties met als doel er een financiering mee aan te vragen.

Lees ook:  Kennis overdragen aan Rwandese boeren en tuinders

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

FlynthFocus

Geschreven door: