Advies

Risico Inventarisatie & Evaluatie: waar wordt op gecontroleerd?

Risico Inventarisatie & Evaluatie: waar wordt op gecontroleerd?
Gepubliceerd: 17-02-2022, laatst gewijzigd: 22-02-2022

Sinds kort is de Nederlandse Arbeidsinspectie begonnen met het controleren op het Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) en Arbobeleid bij tuinbouwondernemers. Dit om ervoor te zorgen dat u geen onnodige risico's loopt en de werknemerssituatie op orde is.

We zetten hieronder de punten uiteen waar u op wordt gecontroleerd.  

Iedere werkgever is verplicht om een Risico Inventarisatie en Evaluatie op te (laten) stellen. Het plan van aanpak is een onderdeel van de RIE. De wettelijke verplichting voor de RIE staat in de Arbeidsomstandighedenwet. 

Bij het ontbreken van een RIE kan de Nederlandse Arbeidsinspectie een boete opleggen.  

Arbobeleid 

Arbobeleid is het beleid dat een organisatie voert binnen het bedrijf op het gebied van veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers. U bent als werkgever verplicht om de uitwerkingen van de Arbowet, Arbobesluit en Arboregelingen vast te leggen in een Arbobeleidsplan.  

Onderdelen van het Arbobeleidsplan zijn onder andere: Preventiemedewerker, Bhv, voorlichting, Arbodeskundigen, Arbodienstverlening en ongewenst gedrag. Ook kennen een aantal brancheverenigingen een Arbocatalogus waarin onderwerpen staan die moeten worden verwerkt in het Arbobeleid. 

Risico’s bij niet naleven 

Bij overtreding kan de Nederlandse Arbeidsinspectie een aantal maatregelen opleggen, variërend van een waarschuwing tot een boete of zelfs stillegging van het werk. Daarnaast speelt de verzekeraar ook een grote rol bij het wel of niet uitkeren wanneer u als werkgever aansprakelijk wordt gesteld door een medewerker. Tot slot – en waarschijnlijk de belangrijkste reden – is dat u in het kader van goed werkgeverschap de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers wilt waarborgen. Het niet op orde hebben van de RIE en Arbobeleid kan schade opleveren voor uw medewerker, en daarmee ook voor u als organisatie (denk aan verzuim, slechte reputatie, verloop personeel). 

Vanuit Flynth kunnen de HR adviseurs samen met u bekijken welke stappen u nog dient te ondernemen om te voldoen aan de Arbowet.  Heeft u nog vragen dan vernemen wij dit graag.  

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bobijn Goudsmit Adviseur HR Services bij Flynth Bobijn Goudsmit