Nieuws

Reactie op recente berichtgeving in de media

Reactie op recente berichtgeving in de media
Gepubliceerd: 20-08-2021, laatst gewijzigd: 20-08-2021

Flynth herkent zich niet in de passages van het FD en neemt dan ook afstand van de inhoud. In het belang van Flynth kunnen een beperkt aantal zaken niet onbesproken blijven. Zo willen we benadrukken dat de financiële positie van Flynth solide was en is. De financiële positie stelt Flynth in staat de – door de voormalige RvC – in 2019 goedgekeurde strategie te implementeren. De nieuwe commissarissen geven aan het volste vertrouwen te hebben in deze strategie en implementatie daarvan door de RvB.

Naar aanleiding van de ernstig verstoorde verhoudingen die in 2020 tussen de raad van commissarissen (RvC) en het Bestuur van de Stichting Beheer Flynth (de aandeelhouder) zijn ontstaan, is het vertrouwen in de voormalige RvC opgezegd. Vervolgens zijn de huidige commissarissen aangesteld door de Ondernemingskamer (OK). De nieuwe commissarissen zullen zich ervoor inzetten dat in de komende maanden een volledig nieuwe RvC wordt gevormd. De RvC heeft uiteraard de gebruikelijke toezichts-, advies- en de werkgeversrol jegens de RvB.

Op de agenda van het overleg tussen RvC, RvB en aandeelhouder staat tevens de evaluatie van de statuten van Stichting Flynth Beheer en van Flynth Holding waarbij best practice beginselen van corporate governance uitgangspunt blijven. Bij het hanteren van deze best practice beginselen hoort ook de gebruikelijke toezichts-, advies- en de werkgeversrol van de RvC jegens de RvB.

 

Over Flynth

Flynth opereert nationaal en is Nederlands’ grootste adviseur en accountant voor het midden- en kleinbedrijf. Flynth stimuleert ondernemers om het maximale te halen uit hun ondernemerschap. We voorzien hen vroegtijdig van de juiste cijfers en geven daar het beste advies bij, gericht op de toekomst. Onze diepgaande branchekennis leidt tot vernieuwende inzichten en praktisch perspectief. Flynth is er voor de ondernemer én de onderneming in alle levensfasen.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777
Anne Dix Senior Adviseur Communicatie bij Flynth Anne Dix

Anne.dix@flynth.nl