nieuws

POP3 subsidie Stallen van de toekomst Gelderland 2019

Gepubliceerd: 07-06-2019, laatst gewijzigd: 07-06-2019

Van 3 juni tot en met 29 juli 2019, 17:00 uur is de subsidieregeling POP3 'Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering agrarische ondernemingen – Stallen van de toekomst' in de provincie Gelderland opengesteld voor aanvragen.

Voor wie

Subsidie is beschikbaar voor landbouwers die bovenwettelijke investeringen doen in nieuw te bouwen stallen voor landbouwhuisdieren.

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend voor een combinatie van bovenwettelijke investeringen in een nieuw te bouwen stal. Het moet gaan om een stal die zoveel als mogelijk zelf in de benodigde energie voorziet, geen of minimaal gebruik van fossiele brandstoffen maakt en zo min mogelijk broeikasgassen uitstoot. Ook moet het een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan het sluiten van de mineralenkringloop en nauwelijks uitstoot geven van ammoniak en fijnstof naar de omgeving.

Hoeveel subsidie

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal € 200.000 tot maximaal € 400.000.

Tender

De subsidieverstrekking vindt plaats op basis van een tender. Dat betekent dat u gedurende de gehele openstellingsperiode een aanvraag kunt indienen. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt daarna aan de hand van de selectiecriteria effectiviteit, haalbaarheid, urgentie en efficiency, welke aanvragen worden gehonoreerd.

Vergroot uw kans op subsidie

De subsidieadviseurs van Flynth hebben veel ervaring met deze en soortgelijke subsidieaanvragen. Zij helpen u graag met het in kaart brengen van uw mogelijkheden en het indienen van een aanvraag.

Meer informatie

Neem voor meer informatie, het stellen van vragen of het indienen van een aanvraag contact op met Geert Bruns via tel. 088 236 77 77 of via subsidie@flynth.nl.
 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel:

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Geert Bruns

geert.bruns@flynth.nl