Coronamaatregelen

Personeel btw-vrij uitlenen aan zorginstellingen

Personeel btw-vrij uitlenen aan zorginstellingen
Gepubliceerd: 09-11-2020, laatst gewijzigd: 11-11-2020

Personeel btw-vrij uitlenen aan zorginstellingen tot 1 januari 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft in het kader van de coronacrisis goedgekeurd dat het uitlenen van zorgpersoneel buiten de heffing van btw valt. Deze tijdelijke maatregel wordt met terugwerkende kracht toegepast vanaf 16 maart 2020 en gold tot 1 oktober 2020. Inmiddels is die periode verlengd tot 1 januari 2021. Het btw-vrij uitlenen geldt voor het ter beschikking stellen van zorgpersoneel voor en door zorginstellingen onderling, maar ook voor uitlenen van zorgpersoneel door andere ondernemers.

Door de coronacrisis wordt meer dan normaal zorgpersoneel in- en uitgeleend. Met de goedkeuring om personeel btw-vrij uit te lenen aan zorginstellingen, wil de staatssecretaris van Financiën voorkomen dat deze noodzakelijke inzet van medewerkers voor extra administratieve of financiële lasten leidt voor de zorgsector.

Voorwaarden vrijstelling btw 

Om gebruik te maken van deze goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:

  • De regeling geldt voor het ter beschikking stellen van zorgpersoneel aan btw-vrijgestelde zorginstellingen of zorginrichtingen. 
  • De ondernemer moet op de factuur vermelden dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring en de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van de maatregel in de administratie vastleggen.
  • Als voor de terbeschikkingstelling een vergoeding in rekening wordt gebracht, moet deze beperkt blijven tot de brutoloonkosten van het betrokken personeelslid, eventueel vermeerderd met een administratieve kostenvergoeding van maximaal 5%. 
  • In geen geval mag winst worden beoogd of gemaakt met de terbeschikkingstelling van het zorgpersoneel.

Geen invloed op btw-aftrekrecht

De maatregel heeft geen invloed op het btw-aftrekrecht van de uitlener. Uitleners die normaal gesproken btw-belaste prestaties verrichten en nu zorgpersoneel uitlenen zonder btw, behouden het recht om inkoop-btw af te trekken. 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777
 

Gerelateerde artikelen

Peter Furer

peter.furer@flynth.nl